Økonomi og administrasjon - Lillehammer

Forskningen innen økonomisk-administrative fag foregår gjennom flerfaglig tilnærming innen bedrifts- og samfunnsøkonomiske fag, organisasjonsfag samt markedsanalyser.

Forskningen kan være temaorientert, eller rettet mot tilnærmingsmåter, teori og metode.

Flere av forskerne hevder seg godt via vitenskapelige artikler, foredrag, bøker og andre publikasjoner og formidlingsformer, og gjennom omfattende nettverk nasjonalt og internasjonalt.