Innovasjon og næringsdynamikk

Fagutviklingsgruppe for innovasjon og næringsdynamikk favner fagtradisjoner som reiseliv og arrangementer, logistikk, kraftmarkedet, matproduksjon, bioøkonomi, bærekraft, og smart spesialisering som regional utviklingsstrategi.

Vi studerer blant annet innovasjonsprosesser i næringslivet og deres implikasjoner for konkurranseevner i bedrifter og sysselsetting i regioner. Dette inkluderer drivere og hemmere for innovasjon i tjenesteproduksjon, og kan inkludere både bedriftsinterne og –eksterne forhold, og ikke minst samspillet mellom disse.