Innovasjon i offentlig sektor

Innovasjon i offentlig sektor er en avgjørende faktor for å kunne opprettholde god kvalitet på offentlige tjeneste i møtet med utfordringene som sektoren står ovenfor.

Fagutviklingsgruppen for innovasjon i offentlig sektor har en bred kompetanse og interessefeltet spenner fra innovasjonssystemer til mikroprosesser, verdier og organisatoriske betingelser for offentlig innovasjon.

Gruppens prosjekter faller i to hovedkategorier:

  • Forstå og utvikle innovasjonsdynamikken i offentlige tjenester, med vektlegging av hvordan offentlig verdi skapes,
  • Bidra til kunnskapen om det offentlige innovasjonssystemet, fra et institusjonelt så vel som et strukturelt perspektiv, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Fagutviklingsgruppen arbeider systematisk med forskning, publisering, akkvisisjon og formidling. Vi har f.eks. artikkelseminarer der deltakerne kommenterer hverandres utkast til artikler og bokkapitler, og formidling utad skjer bl.a. i form av seminarer som er åpne for samarbeidspartnere og publikum forøvrig. Gruppen har et betydelig internasjonalt vitenskapelig nettverk.

Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) har stått for opplæring av kommuneansatte gjennom f.eks. Den nasjonale innovasjonsskolen. Innovasjonsskolen har vist seg som en viktig arena for at kommunene kan opparbeide seg kompetanse innenfor innovasjon og innovasjonsprosesser.