Bioøkonomi

Hvordan skal vi organisere våre samfunn, virksomheter og markeder med henblikk på økologisk, økonomisk og sosial bærekraftig utvikling? «Bioøkonomi» dreier seg om natur og økonomi, natur og kultur, natur og samfunn– en kompleks sirkulær prosess som kobler sammen ting som våre faglige disipliner ellers tenderer til å separere.

Det finnes også en god norsk tradisjon i å tenke på og arbeide med bærekraftig utvikling som vi gjerne bygger videre på.

Med den geografiske forankringen som Høgskolen Innlandet har i en region med et variert kultur landskap og et mangfold av natur ressurser i form av åker og eng, skog og mark, vann, fjell, fauna og dyreliv så har vår BIOØK gruppe riktig gode forutsetninger for å gi verdifulle bidrag til forskningen.

Ambisjonen er å sette en forskningsagenda som kan spille sammen med den regionen vi er forankret i.  Vi tror helt bestemt at det er mulig «å høste gull ut av skogen». Selv om en økonomisk kalkyle viser hvor vanskelig det kan være, så er vår oppgave også å vise mulighetene og hvordan de blir til.

Vi vil gjerne skape kunnskap som kan bli til inspirasjon.

Vi studerer bioøkonomi i praksis fordi vi også søker inspirasjon og fordi vi vil løfte fram innovasjonene, tingene som overrasker og som viser oss muligheter som få eller ingen har tenkt på. Det skulle for eksempel kunne være et innovativt bærekraftig byggeri i massiv tre, som det nye huset på Campus Evenstad!

Gruppens forankring på tre av høgskolens studiesteder (Lillehammer, Rena og Evenstad) er en styrke fordi det blir mulig å mobilisere kunnskap og lokale nettverk på tvers av høgskolens ulike fagmiljøer.

Se også " Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert"

Aktuelle forskningsprosjekt

ecoINSIDE2 - Et prosjekt for bærekraftig innovasjon innenfor områdene sirkulær økonomi, solenergi/energisystem og bærekraftig byggeri