Rovdyr

Ulver ved elgkadaver (foto: viltkamera)

Elg drept av ulv er ofte en viktig matkilde for andre topprovdyr, slik som bjørn og jerv. Bildet er tatt med viltkamera.

APEX - Applied Predator Ecology Expert Group. "Apex predator" er det engelske fagbegrepet for rovdyr som står på toppen av næringspyramiden. Det betyr at de ikke er mat for andre rovdyr, i hvert fall ikke i voksen alder. Vår forskningsgruppe studerer slike rovdyrarter, i første linje ulv, bjørn, jerv og hubro i Skandinavia, men også snøleopard i Nepal.

Slike topprovdyr kommer ofte i konflikt med ulike menneskelige interesser, og ofte er deres bestander aktivt regulert av menneskene.

Vi ønsker å gjøre forskningen anvendt – «applied». Det betyr at vi setter søkelyset på hvordan mennesker og rovdyrene påvirker hverandre. Det er helt avgjørende kunnskap for forvaltningen av konfliktfulle arter.

Deltakere: