Populasjonsøkologi, evolusjon og forvaltning

Forskningsgruppen Populasjonsøkologi, evolusjon og forvaltning (PEF) skal blant annet jobbe for å øke vår kunnskap om:

  1. hvordan mennesket påvirker naturens økosystemer og spesifikke organismer, og hvordan naturen påvirker oss ved for eksempel parasitter (zoonoser)
  2. den økologiske rollen til generalistpredatorer og deres innbyrdes interaksjon i naturen som igjen påvirker romlig-temporal dynamikk i økosystemene
  3. hvordan truede og sårbare organismer skal ivaretas for langsiktig overlevelse ved å utvikle forvaltningsmodeller for disse organismene
  4. hvordan vi skal finne enheter for forvaltning og vurdere hvordan vi kan prioritere blant  konkurrerende enheter der samfunnet forventer en prioritering

Deltakere i forskningsgruppen