Økofysiologi

Forskergruppen Ecophysiology Group jobber på mange områder rundt vilthelse og dens effekter på livshistorie og demografi, og på områder som grenser mot menneskets helse.

Nærbilde elg

Ett av mange eksempler er at bjørnen, til tross for en «usunn» livsstil med høyt inntak av sukker, fettlagring og inaktivitet, ikke utvikler diabetes eller hjerte- og karsykdommer slik som mennesker gjør under tilsvarende forhold. Disse resultatene forventes å få terapeutisk anvendelse innen humanmedisinen i fremtiden.

Gruppen jobber i dag mye med biologging som er bruk av sensorer for å registrere bl.a. kroppstemperatur og hjerteaktivitet hos store ville pattedyr.

Deltakere i forskningsgruppen

Masterstudenter