Language: NOR | ENG

Energi og naturressurser

Forskningsgruppe for energi og naturressurser arbeider med økonomiske og politiske analyser av energimarkeder og energiproduksjon, samt bærekraftig utnyttelse og forvaltning av naturressurser.

Analysene har utgangspunkt i blant annet bedriftsøkonomiske, samfunnsøkonomiske og statsvitenskapelige tilnærmingsmåter.

Arbeidene fokuserer på analyser av markeder for fornybare og ikke-fornybare energiressurser, prisdannelse og produksjonssammenhenger i disse, forvaltning og regulering av energi- og råvareproduksjon, energitransport og energihandel, energipolitikk og internasjonale forhold, og innovasjon og fornying i bruken av energi og naturressurser.

Høgskolen i Innlandets forskere innen gruppen energi og naturressurser deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, publiserer internasjonalt, samt formidler til allmenheten.

Prosjekter:

  • ElCarbonRisk

Deltakere i gruppa

Ole Gunnar Austvik: Energy economics, Energy policy, European integration, Norwegian petroleum policy
Erik Haugom: Energy finance
Gudbrand Lien: Energy finance, Energy economics, Agricultural economics
Ørjan Mydland: Economic analysis of network services/Distribution companies
Andrew Musau

English pages