Language: NOR | ENG

Celle- og reproduksjonsbioteknologi

(illustrasjonsfoto: colourbox.no)

Reproduksjonsbioteknologi omfatter teknologiske og biologiske metoder for å avdekke faktorer som påvirker fruktbarhet, på tvers av arter og riker. Kjønnsceller fra dyr, vannlevende organismer og planter karakteriseres for å identifisere fenotypiske trekk som er viktige for reproduksjonsevne.

Det er et økende behov for kunnskap om fertilitet og reproduksjonsbioteknologi, globalt men også lokalt. Kunnskapen skal sikre at våre industripartnere opprettholder konkurransekraft og sikrer seg bredere og mer lukrative markedsposisjoner.

Høgskolen i Innlandet har et godt og fordelaktig samarbeid med de nasjonale avlsorganisasjonene innen husdyr, planter og akvakultur. Sammen danner vi et unikt knutepunkt for forskning på fruktbarhet, avl og genetikk.

Høgskolen i Innlandet har samarbeidet i mange år med flere selskaper om forskningsprosjekter med spesielt fokus på fruktbarhet og reproduksjon, ofte i kombinasjon med preserveringsteknologier. Tverrfaglige tilnærminger og sammenligninger av fruktbarhet og reproduktive egenskaper på tvers av artsbarrierer er svært lærerikt og verdifullt, og gir et unikt innovasjonspotensial.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?