Bioprosess- og enzymteknologi

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Verdifulle biologiske virkestoffer som proteiner, antioksidanter og antibiotika kan lages i mikroorganismer, cellekulturer og planter. Bioprosessteknologi (BPT) omfatter metodene vi nytter for å framstille og isolere disse stoffene både i liten og i stor skala. Med enzymteknologi kan vi utvikle produkter og prosesser basert på biologisk råstoff.

I bioprosessteknologi bruker vi ulike metoder til å formere opp celler (f.eks. av bakterier og gjær) for å lage virksomme proteiner eller biokjemikalier. Teknologien handler også om å bearbeide bioråstoffer fysisk eller kjemisk for å skille ut virksomme molekyler av høy verdi. Typisk for metodene er at de er både skånsomme for å bevare den biologiske aktiviteten hos molekylene, og de er selektive for å sikre høy renhet av produktet.

Et viktig prinsipp i bioøkonomien er å utnytte alle verdiene som finnes biomasse og restråstoffer og la minst mulig gå til spille. Når vi bruker bioprosessteknologi økes merverdien av råstoffet og viktige næringsstoffer tas inn igjen i et kretsløp.

Bioprospektering er en forskningsmetode som ligner ‘gullgraving’ – vi leter etter verdifulle naturstoffer i planter, vekster, dyr og restråstoffer. Vi arbeider med utvikling av bioprosesser der vi kan isolere enzymer og andre virksomme naturstoffer og derfra finne gode måter å utnytte dem videre på. Bioprosessteknologi blir dermed et viktig verktøy for å virkeliggjøre sentrale mål i bioøkonomien.

Noen eksempler på prosjekter:

Relevante kurs:

  • 2BT201 Bioprocess Technology (BSc - høst)
  • 2BIO035 Bioprocess Technology (MSc - vår)