Language: NOR | ENG

Anvendt molekylær og mikrobiell genetikk (AMMG)

(Illustrasjonsbilde: colourbox.no)

Molekylærgenetikk er et bredt felt som spenner fra funksjonell genomforskning (bestemmelse av genfunksjon) til CRISPR/Cas-basert genredigering til utvikling av nye DNA-teknologier for genotyping av dyr, planter, mennesker og mikrober forbundet med dem.

Funksjonell genomforskning inkluderer ofte genetikk, proteinbiokjemi og celle- og molekylærbiologi i både ville og transgene/genredigerte organismer for å forstå grunnleggende biologiske fenomener, der målet er å utvikle markører, sorter eller raser med ønskede avlstrekk i planter og dyr. Bruken av diagnostiske genetiske markører for diverse organismer i ulike miljø sikrer effektiv og sunn produksjon av planter, dyr, fisk og mat; andre diagnostiske markører, både humane og mikrobielle, anvendes i medisinsk genetikk.

Vår gruppe anvender også veletablerte markører for å genotype ville og foredlete populasjoner. Da kan vi fremskaffe informasjon som er relevant for økologi og bevaringsbiologi, eller for å bidra til markør-assistert avl i land- og havbruk.

Våre aktiviteter inkluderer også utvikling av nye DNA-teknologier for kosteffektiv deteksjon av SNP-markører ("single nucleotide polymorphism" = enkel nukleotid polymorfisme) og indel markører som kan anvendes i genotyping, diagnostikk og miljøovervåking.

Prosjekteksempler

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?