Language: NOR | ENG

Bioteknologi

Biohus

Bioteknologimiljøet holder til i moderne lokaler med topp utstyr i Biohus på HINN Hamar

Bioteknologi handler om bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – til å lage produkter og tjenester. Bioteknologi bidrar til å løse lokale og globale problemer innen matvareproduksjon, helse og miljø.

Høgskolen i Innlandet har forskning og undervisning i bioteknologi i nært samarbeid næringslivet, spesielt gjennom klyngefellesskapet i Heidner Biocluster.

Vi tilbyr Bachelor i bioingeniørfag og et internasjonalt masterstudium i næringsrettet bioteknologi. Vi utdanner også doktorgradskandidater i samarbeid med universitetene. Våre studenter og doktorgradsstipendiater arbeider med prosjekter som er tett knyttet opp mot næringslivets behov.

Noe du lurer på?

Ta kontakt med instituttleder  Frøydis Deinboll Myromslien, tlf. 62 51 78 68 eller noen av våre ansatte.

Forskningstemaer