Velferdsakademiet

Velferdsakademiet er en tverrfaglig forskningsgruppe som er opptatt av velferdspolitikken i ved forstand herunder utviklingen, organiseringen og styringen av våre velferdstjenester. 

Forskningen fokuserer på hvordan velferdspolitikken utformes og gjennomføres og på hvordan den og organiseringen og finansieringen av velferdstjenestene påvirker oss på individ, organisasjon og samfunnsnivå. 

Vår kompetanse spenner fra folkehelse gjennom innovasjon og ledelse til sosiologi og statsvitenskap.

Deltakere i forskningsgruppa

Anne Kjersti Myhrene Steffenak
Gro Bentsen
Svein Barene
Marianne Torp
Christian Nielsen
Xiang Ying Mei
Bent Sofus Tranøy
Hans Christian Høyer
Jens Petter Madsbu
Mona Strand

Velferdsakademiet B