Language: NOR | ENG

Treningsfysiologi

HINN på Lillehammer (foto: HINN)

Treningsfysiologimiljøet holder til på HINN Lillehammer (foto: HINN)

Ved treningsfysiologi forsker vi på hvordan trening og livsstil påvirker kroppslige funksjoner og helse.

Forskningen gjennomføres som studier på friske og syke, med fokus på hvordan ulike trenings- og ernæringsintervensjoner påvirker alt fra fysisk og fysiologisk funksjonsevne, til cellebiologiske funksjoner og markører i muskel og blod, og livskvalitet.

Responsene på trening og livsstilsendringer varierer fra individ til individ. Dette henger sammen med underliggende variasjon i kroppens biologi.

Vår målsetting er å utvikle presise anbefalinger for trening og livsstilsendringer for den enkelte, basert på biologiske karakteristikker. Dette vil legge til rette for optimalisering av funksjon, prestasjon og helse på individnivå.

Forskningsarbeidet utføres av en høyt kvalifisert forskningsstab fordelt på to forskergrupper ved høgskolen: Trainome og The Integrative Human Physiology research Group, i samarbeid med et stort nettverk av regionale, nasjonale og internasjonale partnere.

Viktige verktøy er moderne trenings- og laboratoriefasiliteter, samt en generell biobank for oppbevaring av biologisk materiale.

Vi tilbyr et bachelor - og et masterstudium i treningsfysiologi og utdanner doktorgradskandidater i samarbeid med universitetene og andre høgskoler.

Forskningsressurser