Traumer

Innen forskningsområdet traumer ønsker vi å vise innovasjon både i utvikling av behandlingsformer og evaluering av disse, men vil også være i front i utvikling av teknologi knyttet til behandling og forskning.

Forskningsgruppa på traumer HINN (foto: HINN)

Forskningsgruppa på traumer ved Høgskolen i Innlandet

Terningen nettverk og Høgskolen i Innlandet har utviklet flere apper til bruk for ulike pasientgrupper og ser nå muligheten for å utvide dette til mennesker med sykdommer knyttet til traumer. 

Gjennom samarbeidet med Hepro- velferdskalender vil vi kunne prime pasientene for eksempel i forhold til livsstilsendringer som er en viktig del av den helhetlige oppfølgingen.

Deltakere:

Forskergruppen er bredt sammensatt med fire svært kompetente professorer, to med medisinsk og to med psykologisk bakgrunn. Dessuten er det tre førsteamanuenser, to med sykepleiefaglig og en med biologisk bakgrunn. Foreløpig er det en stipendiat som blir veiledet av tre av forskningsgruppens etablerte forskere. Det søkes etter flere blant annet med ernærnings- og aktivitetsbakgrunn.