Sykepleie, helse og omsorg

Reduserte helseforskjeller og flere leveår med god helse i befolkningen er sentralt i folkehelsearbeidet. 

Men hva fremmer helse hos den som er rammet av sykdom eller er i fare for å bli det? Eller hos de pårørende? Og hvilken kunnskap og kompetanse må hjelpeapparat, pasienter og pårørende ha, og hvordan skal tjenesten organiseres?

Våre forskningsprosjekter innenfor temaet Sykepleie, helse og omsorg fokuserer på samhandling og kvalitet i tjenestene, og på å utvikle kunnskapsgrunnlaget innen helsetjenestenes helsefremmende, forebyggende og behandlende dimensjoner.