Spørreskjemaundersøkelser

Forskningsgruppe for spørreskjemaundersøkelser involverer seg i helse- og folkehelsevitenskapelig forskning hvor spørreskjema anvendes som instrument for datafangsten, enten helt eller delvis.

Deler av gruppa Kompetansegruppe for spørreskjemaundersøkelser (foto: HINN)

Deler av Kompetansegruppe for spørreskjemaundersøkelser ved Høgskolen i Innlandet

Dessuten gjør vi analyser og publiserer på tilgjengelige data basert på spørreskjema. Spørreskjema er som kjent utbredt anvendt som instrument til datafangst og innehar mange fasetter og utfordringer i bruk. Vi har også som mål å øke det enkelte medlems og fakultetets kompetanse knyttet til spørreskjema, til nytte både i undervisning, kartlegging og forskning. 

Det siste året har ett eller flere medlem i gruppa bidratt i studier og artikler om:

 • Bruk av energidrikk blant unge
 • Overvekt og fedme blant barn
 • Tannpussing blant tenåringer
 •  Inneklima på skoler
 • Røyking blant barn
 • Røyking og alkoholmisbruk under svangerskapet
 • Rasch analyse
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse

 

Pågående forskningsprosjekt:

 • Forskning ved bruk av Ungdata
 • Folkehelseundersøkelsen i Hordaland
 • Levekårsundersøkelsen
 • Kroppssammensetning som student

 

Samarbeidspartnere:

 • Sjukehuset Innlandet
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter
 • Korus øst