Funksjonshemming

Forskning om funksjonshemming på HINN har flerfaglig bredde og tilnærming. Sentrale temaer har vært knyttet til funksjonshemmedes rett til deltakelse og medbestemmelse i eget liv og på ulike samfunnsarenaer. Brukermedvirkning, inkludering, empowerment er viktige stikkord.

Forskning om funksjonshemming er et forskningsområde der HINN gjennom flere år har bidratt til kunnskapsutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Forskere fra HINN var sentrale i etablering og ledelse av Norsk Nettverk om forskning om funksjonshemming (NNFF) i 2004, og i det nordiske nettverket (NNDR) om forskning om funksjonshemming. Representanter fra HINN sittet i styret helt siden nettverket ble etablert. HINN arrangerte den første nasjonale konferansen i 2004, og igjen i 2014. HINNs medlem i styret er pt. Roald Undlien.

Forskningen på dette området er tilknyttet høgskolens ph.d.- program Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling, men framstår og presenteres som eget forskningsområde.

 

Eksempler på forskningstemaer:

  • Inkludering på ulike samfunnsområder, skole og arbeid
  • Inkludering og deltakelse på fritid
  • Retten til medvirkning og involvering

 

Prosjekter

  • Rethinking work inclusion for people with intellectual disabilities. NFR-finansiert prosjekt I samarbeid med Universitetet I Nord-Norge, NTNU, Universitet I Reykjavik, Universitet I Sør-Øst Norge og Høgskolen I Innlandet.
  • Langtidsstudie – Oppvekst med Down syndrom
  • Empowerment i börnehøjde (ph.d.-prosjekt)
  • Sosialt entreprenørskap, utradisjonell frivillighet og Ungdoms-OL (ph.d.-prosjekt)
  • Inkludering og segregering i skolen (ph.d.-prosjekt)
  • Utvikling av kartleggingsinstrumentet AktiveDeg2 (ph.d.-prosjekt)