Folkehelse

Forskning på folkehelse og folkehelsearbeid handler om å utvikle kunnskap om befolkningens helse, og om samfunnets og ulike profesjoners og fagpersoners innsats for å opprettholde, bedre og fremme den.

Folkehelse er et strategisk forskningsområde ved Høgskolen i Innlandet, og kjennetegnes ved praksisnære og praksisrelevante forsknings­prosjekter. Tett kobling mellom forskning, utdanning, og praksis står sentralt. 

Les mer om vår forskning på folkehelse