Helse, idrett og velferd

Følgende forskergrupper opererer innenfor forskningsområdene helse, idrett og velferd ved Høgskolen i Innlandet: