Mediepedagogikk

Senter for mediepedagogikk ble etablert i 2003 med midler fra Norges Forskningsråd.  Det fungerer som en overbygning for høgskolens forskningsaktiviteter knyttet til medier, teknologi og undervisning, og er basert på et bredt tverrfaglig samarbeid.

Senteret har ansvar for konferanseserien “Didaktikk og teknologi” og utgir det internasjonale, elektroniske tidsskriftet seminar.net som publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk.

Av pågående forskningsprosjekter kan nevnes:

  • «Den medierte barndommen - mellom forbud og frihet. Prosjektet har et tredelt fokus: mobiltelefoner i skolen, dataspill og digital historiefortelling som metode»
  • “Kunsten å undervise i kunst - om film- og fjernsynsutdanningenes didaktikk”. Se artikkel om prosjektet
  • “Visual Bildung and the Battle between Words and Images”
  • “Amandus-filmene - nye utviklingstrekk

 

Deltakere (alfabetisk):