Language: NOR | ENG

Film, TV og digitale medier

Forskningsvirksomheten innen film og TV er særlig konsentrert omkring tre områder:

  • Produksjonsforskning - som særlig undersøker betydningen sentrale aktører, institusjonelle vilkår, politiske reguleringer har for produksjonen av bestemte medietekster
  • Analyse og fortelleteori - som særlig er opptatt av de virkemidlene audiovisuelle medier anvender i sin henvendelsesform, og betydningen disse har for publikums opplevelse
  • Norsk og skandinavisk filmhistorie - som særlig er opptatt av fremveksten av dominerende trender og sentrale tendenser i en historisk sammenheng

De siste 10 år har to større prosjekter finansiert av Norges forskningsråd stått sentrale. Forskningsprosjektet « Fjernsyn i digitale omgivelser - TiDE» (2004-2008) var et tverrfaglig prosjekt med hovedmål å analysere konsekvenser av digitalisering, konvergens og nye medier for fjernsyn.

Prosjektet « How to succeed in the private film- and television industries? A production culture perspective - SiFTI» (2013-2017) hadde som mål å oppnå økt innsikt i hvordan aktører i film- og tv-bransjen opererer for å overleve i markedet og forbedre sin konkurranseevne.

Forskning på digitale medier er blant annet rettet mot hvordan digitalisering har endret vilkårene for produksjon, distribusjon og anvendelse av audiovisuelle medier.

Følgende forskergrupper opererer innenfor forskningsområdene film, TV og digitale medier ved Høgskolen i Innlandet: