Vingespenn i gang

16. mars var det oppstart for HINNs helt nye kompetanseutviklingsprogram til ferske, dyktige og lovende forskere. 

Bilde av deltakere i prosjektet Vingespenn foran høgskolens inngang i Hamar

VINGESPENN-DELTAKERE: Disse er blant deltakerne i HINNs nye forskningssatsing. På bildene finner dere (f.v.) Hege Taarud (Forskingsavdelingen), Johanne Kielland Servoll (Forskningsavdelingen), Odd-Rune Stalheim, Daniel Hammarström, Astrid Iversen, Marte Tøndel (Forskningsdirektør), Abdolrahman Khezri, Karin Boson, Madelen Brovold og Veronica Blumenthal. Yuliya Chernykh og Alina Evans kunne ikke være tilstede og deltok digitalt.

Foto: HINN

Vingespenn er en av Høgskolen i Innlandets nye felles forskningssatsinger på tvers av fakultetene. 

Programmet, som er i regi av Forskningsavdelingen på HINN, er laget for de som disputerte for mindre enn fem år siden og er en skreddersydd mulighet for faglig utvikling og strategisk planlegging av forskerkarrieren. 

Ti deltakere er tatt opp.

– Jeg ser dette som en flott mulighet for meg å ta noen skritt videre i karrieren som forsker, sier en av deltakerne, førsteamanuensis på institutt for psykologi, Karin Boson.

Hun disputerte i 2018 og har hatt noen år ute i arbeidslivet som leder, men har arbeidet med forskning parallelt.

– Nå er jeg på jakt etter å etablere meg som selvstendig forsker i enda høyere grad gjennom å søke større prosjektmidler og utvide forskningsfeltet og nettverket mitt, forteller Boson. 

Bygge på hverandre

Vingespenn skal gjennom kursing, tverrfaglig samarbeid, mentorering og mer tid til forskning gi deltakerne innsikt i internasjonale rammer for forskningskvalitet og få tillit til egne evner og ambisjoner. 

Kick-off-møtet i Hamar 16. mars ble åpnet av rektor Peer Jacob Svenkerud som understreket viktigheten med slike prosjekt. Han trakk fram et av sine forbilder som forsker, Everett M. Rogers.

– Rogers hadde en evne til å inspirere andre og bygge sterke forskerteam. Det er avgjørende for en fremragende forskerkarriere, sa rektor. 

En av høgskolens sist ansatte, prorektor forskning Arild Hovland, vektla i sin innledning at forskning og forskningskarrierer i dag befinner seg i brytningstid. 

– Ikke bare den umiddelbare situasjonen, som krigen i Ukraina, men også skiftet mellom åpen forskning og nye former for vurdering av forskerkarrierer, setter nye rammer og krav til forskningen, fortalte han. 

For Karin Boson er dette initiativet viktig på flere måter.

– Det viser at høgskolen har en ambisjon for fremtiden og et ønske om å bli et fremstående universitet med høy kvalitet og produktivitet i forskningen. Initiativet er også viktig ettersom det gir oss relativt nyutdannede forskere motivasjon og økt kompetanse til å utvikle prosjektene våre, forteller hun. 

Vingespenn-pilot

Programmet, som er en pilot, skal testes ut fra nå og til juni i 2023. 

Det var 17 søkere på programmet og 10 ble altså tatt opp.

Følgende fagfelt er representert i gruppa: anvendt økologi med særlig forskning på elg, bioteknologi, reiselivsforskning, idrettsfysiologi, tverrfaglig forskning på unge på flukt, rettsvitenskap, psykologi, litteraturhistorie og pedagogikk.

Her er deltakerne:

  • Alina Evans, ALB
  • Abdolrahman Khezri, ALB
  • Veronica Blumenthal, HHS
  • Daniel Hammarström, HSV
  • Moa Nyamwathi Mukuria Lønning, HSV
  • Astrid Iversen, HHS
  • Yuliya Chernykh, HHS
  • Karin Boson, HHS
  • Madelen Brovold, LUP
  • Odd Rune Stalheim, LUP 

På neste seminar i Vingespenn skal deltakere bli utfordret på karriereplanlegging og delta i workshop med sine mentorer. 

I løpet av programmet gis det støtte til å utvikle søknad om European Research Councils Starting Grant, til Forskningsrådets Forskerprosjekt for unge talenter eller andre aktuelle utlysninger.

På siste samling før sommeren skal deltakerne presentere sine forskningsprosjekter og få tilbakemelding fra hverandre og fra noen av HINNs mest erfarne forskere som har ledet større nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

For mer informasjon om prosjektet – ta kontakt med:

Bilde av Johanne Kielland Servoll
Seniorrådgiver
E-post
johanne.servoll@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 85

Emneord: kompetanseprogram, forskere Av Ole Martin Ringlund, Johanne Kielland Servoll
Publisert 23. mars 2022 11:56 - Sist endret 23. mars 2022 15:12