Ti år med PROFF forskerutdanning

1. desember feirer doktorgradsprogrammet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) ti år. Og jubilanten lever i beste velgående.

Bilde av Lise Iversen Kulbrandstad og Morten Ørbeck utenfor campus Hamar

PROFF-leder Lise Iversen Kulbrandstad og dekan Morten Ørbeck er stolte og glade for tiåringen de skal feire 1. desember.

Foto: HINN/Espen Kristiansen

– Tiårsjubileet gir en mulighet til å markere all den nye og viktige kunnskapen som er utviklet gjennom de nå 29 som så langt har disputert på programmet, sier en glad og stolt ph.d-leder, Lise Iversen Kulbrandstad.

Og hun suppleres av dekan på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Morten Ørbeck.

– PROFF har hatt avgjørende betydning for vår mulighet til å tilby de nye lærerutdanningene på masternivå, for den faglige styrkingen av lærerutdanningene på Hamar og dermed for rekrutteringen av ansatte og studenter, forteller han.  

1. desember blir det bursdagsfest i form av et jubileumsseminar på Hamar. Der skal PROFF feires med brask og bram sammen med alle samarbeidspartnerne sine. 

Voksen tiåring

PROFF er det yngste av de opprinnelige fire ph.d.-programmene ved det som i 2017 ble til Høgskolen i Innlandet.

Det hele startet i 2012. Da godkjente Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) doktorgradsprogrammet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Litt senere samme år godkjente også Kunnskapsdepartementet etableringen, og de første doktorgradsstipendiatene kunne etter det ta fatt på arbeidet.

Ti år seinere har høgskolen uteksaminert 29 doktorer på programmet, mens mer enn 50 er i gang i dag med sin forskerutdanning.

Lise Iversen Kulbrandstad mener det disse stipendiatene har forsket frem gjennom opp gjennom årene har hatt stor betydning.

– Det er ny kunnskap med relevans for både lærerutdanningene og for praksis i barnehager, skoler, kulturskoler og høyere utdanning.

Også innad på studiested Hamar har PROFF betydd mye.

– PROFF representerer et fellesløft for fakultet. I dag er det om lag 20 professor og 20 førsteamanuensiser som bidrar direkte inn i programmet. I tillegg bidrar veldig mange andre, blant annet i alle forskergruppene, med å skape aktive forskningsmiljøer rundt hver av stipendiatene, sier Morten Ørbeck.

Oversiktsbilde av campus Hamar
"Seminarbygningen" på Hamar. Her har det vært lærerutdanning i siden 1877, de siste ti årene har det også vært tilbudt ph.d.-utdanning. Nå skal tiåringen PROFF feires. 
(Foto: HINN)

En viktig brikke i universitetspuslespillet

29. november forsvarer Hilde Forfang doktorgradsarbeidet sitt. Forfang blir den 29. som disputerer på PROFF-programmet siden 2012.

Og ikke minst - hun blir den 17. som disputerer på PROFF i tre-årsperioden 2020-2022. Det gjør at programmet bidrar til at høgskolen nå har oppfylt ph.d.-gjennomstrømmingskravet til NOKUT for å bli universitet.

– PROFFs utvikling er avgjørende for HINNs mulighet til å bli universitet. Universitetsstatus er viktig for rekrutteringen av både fagansatte og studenter, og det vil gjøre oss mer attraktiv som samarbeidspartner både regionalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt, sier dekan Ørbeck.

Kulbrandstad understreker at de ikke hadde klart alt dette uten støtte utenfra.

– Ved rundingen av 10 år vil vi rette en stor takk til alle regionale støttespillere og sponsorer fra kommuner, fylkeskommuner og næringsliv som har bidratt og som har fortsatt å støtte oss som en del av Høgskolen i Innlandets universitetskvalifisering.

Stor fremtid

Formålet med doktorgradsstudiet har hele tiden vært å bidra til å styrke kompetansen i, og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for, lærerutdanningene.

Samtidig skal studiet bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler.

Både Ørbeck og Kulbrandstad er enige i at PROFF har nådd målene sine fra starten for ti år siden. Og begge har tro på fremtiden – der doktorgradsprogrammet skal utvikles til å bli enda bedre.

– I året som kommer vil vi arbeide med en videreutvikling av programmet til et program i utdanningsvitenskap. Dette programmet vil videreføre profilen i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og samtidig bygge en profil i pedagogikk og mangfold som vil ta utgangspunkt i pedagogikk-miljøet vårt på Lillehammer, sier Kulbrandstad.

– Alt dette vil sette oss bedre i stand til å utdanne enda bedre lærere og dermed bidra til enda bedre barnehager og skoler, avslutter Morten Ørbeck.

Om jubileumsseminaret:

Jubileumsseminaret 1. desember har tittelen «Fra idé til bidrag». Der kommer både nåværende stipendiater og uteksaminerte doktorer for å dele ideer, funn og innsikter. Et bredt sammensatt panel skal også diskutere hvordan vi kan bruke utdanningsforskning.

Alle er velkommen! Vel møtt auditorium 1, studiested Hamar, 1. desember 2022 kl. 10.15 – 16.00.

 

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 25. nov. 2022 10:37 - Sist endret 25. nov. 2022 13:45