Pandemien rammer stipendiatene

Forskning HINN har bidratt til viser at halvparten av stipendiatene sier pandemien går utover fremdriften med doktorgraden.

Portrett av Øystein Olav Skaar

Øystein Olav Skaar ved HINN er en av flere som har sett på konsekvensene av pandemien for stipendiater.

I en kronikk i Dagens Medisin viser førsteamanuensis i pedagogikk ved HINN, Øystein Olav Skaar, sammen med Rune Johan Krumsvik, professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda, hvordan koronapandemien har slått ut blant noen av landets stipendiater.

Foreløpige funn viser at selv om det er mye positivt å spore i kartleggingen, rapporterer halvparten av stipendiatene at pandemien har hatt en negativ effekt på fremdriften i doktorgradsprosjektet. 

Videre ser man at seks av ti mener hjemmekontor har påvirket doktorgradsprosjektet negativt.

Det som har vært særlig utfordrende og vanskelig er hvor balansen mellom jobb og familieliv skal gå, distraksjoner hjemme og mangel på sosial kontakt med kolleger, skriver de tre.

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 22. feb. 2021 10:14 - Sist endret 21. des. 2021 16:31