Oppsiktsvekkende kjønnsforskjeller i blodtrykksfall før død

Er du mann og blodtrykket ditt faller jevnt og trutt over noen år, kan det tyde på at du nærmer deg slutten.

Bilde av noen som tar blodtrykksmåling

Forskernes funn gjør at det blir spesielt viktig for legene å følge opp menn når de ser en nedadgående trend i blodtrykket over tid. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

For første gang er det avdekket viktige forskjeller mellom kjønnene når det gjelder blodtrykk og livslengde.

Tidligere oppfølgingsundersøkelser av befolkninger over tid har vist at blodtrykket ditt faller jo nærmere du kommer død, men da for begge kjønn.

– Den veldig tydelige, jevne og lineære trenden for menn som vi fant tror jeg ikke det er noen som har sett tidligere. Vi så ikke slike fall i blodtrykk hos kvinner.

Han er meget klar når han beskriver funnene han og kollegaene har gjort, professor ved seksjon for psykisk helse og rehabilitering på Høgskolen i Innlandet, og ved Sykehuset Innlandets forskningsavdeling, Knut Hestad.

Sammen med Knut Engedal og Geir Selbæk fra Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, i tillegg til Bjørn Heine Strand fra Folkehelseinstituttet fikk de nylig publisert artikkelen «Blood pressure in dementia, mild cognitive impairment, and subjective cognitive decline related to time of death» i tidsskriftet Brain and Behavior.

Synker jevnt over år

Portrettbilde av Knut Hestad
– Vi ser at blodtrykket sank jevnt og lineært mot dødstidspunkt, forteller professor Knut Hestad. (Foto: Privat)

Hestad og kollegaene tok utgangspunkt i data for 2.236 pasienter som hadde vært utredet for kognitiv svikt og demens ved spesialpoliklinikker ved ulike sykehus i Norge, og som døde innen 10 år.

Forskerne hadde også tilgang til blodtrykksmålinger i samme periode. Forskergruppen fokuserte på det systoliske blodtrykket, altså arbeidstrykket, som er det høyeste tallet du får når du måler blodtrykket ditt.

Gjennomsnittsalder ved diagnose for disse pasientene var 77,5 år, og de ble fulgt i gjennomsnitt 3,9 år. De som ble fulgt lengst ble fulgt i over 10 år.

– Vi ville se om blodtrykket var lavere jo nærmere døden man var, forteller Hestad.

Og det har de funnet, men altså kun for menn og også uavhengig av hva slags hukommelsesproblemer de hadde da de ble diagnostisert.

– Menn fikk jevnt lavere blodtrykk jo nærere de kom død. Det var ingen slik sammenheng mellom lavere blodtrykk og død hos kvinnene, sier professoren.

Noe annet som utpekte seg var måten blodtrykket sank på hos mennene.

– Vi ser at blodtrykket sank jevnt og lineært mot dødstidspunkt. Og det kan altså starte så langt tilbake som ti år. Og trenden er lik hele tiden, forteller Hestad.

Leger bør være obs på dette

Funnene fra denne forskningen bør få konsekvenser for hva leger ser etter når de får besøk av slike pasienter, mener Knut Hestad.

– Det blir spesielt viktig å følge opp menn når man ser en nedadgående trend i blodtrykket over tid. Da må man se etter om det kan være andre ting som ligger bak dette, for eksempel hjerte- eller hjernelidelser eller andre sykdommer, som fører til fallet i blodtrykk. Kanskje dette kan få betydning for å forlenge levetiden til menn?

Tabell
Tabell viser funnene: – Menn fikk jevnt lavere blodtrykk jo nærere de kom død. Det var ingen slik sammenheng mellom lavere blodtrykk og død hos kvinnene, sier professoren. (Tabell: K.A. Hestad et.al. 2021)

– Ser ikke leger i dag på blodtrykkstendensene dine over tid?

– Det vil jeg ikke påstå. Her er det sikkert store variasjoner. Blodtrykk er noe alle leger standard måler, men de har kanskje vært mer opptatt av høyt blodtrykk enn fall i blodtrykk, sier Hestad.

­– Har dere sett på årsaker til disse fallene i blodtrykk hos menn?

– Vi tror det har med vaskulære lidelser å gjøre, altså lidelser i blod- og karsystemet. Men vi har ikke sett spesielt på dette. Det må bli i neste omgang, avslutter Knut Hestad.

Av Ole Martin Ringlund
Publisert 15. juni 2021 13:38 - Sist endret 21. des. 2021 16:38