Skal kartlegge likestilling i maritim næring

For Nærings- og fiskeridepartementet skal Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet studere likestillingssituasjonen i maritim næring og utdanning.

Bilde av en båt som ligger til kai ved lastekraner

MARITIMT: Hvordan står det til med likestillingen i de maritime næringene? Det skal forskere finne ut av.

Foto: Colourbox

Maritim næring, som omfatter rederier, verft og utstyrs- og tjenesteleverandører, er tradisjonelt mannsdominert i Norge.

I perioden 2016-2020 var andelen kvinner blant norske ansatte til sjøs kun tolv prosent.

I forbindelse med utarbeidelse av en ny maritim likestillingsstrategi ønsker departementet nå å få mer kunnskap om situasjonen.

Kartlegge mangfoldet

Et forskerteam på fem personer skal i samarbeid med Stiftelsen Maritime Bergen, som representerer havbaserte næringer, kartlegge mangfoldet i næringen.

Hvilke forhold hindrer kjønnslikestilling og hvilke tiltak bidrar til mer likestilling?

I tillegg skal prosjektet belyse mulige samfunnsøkonomiske gevinster ved økt likestilling og mangfold.

Intervjuer og referansegruppe

De neste måneder gjøres det blant annet statistiske analyser og dybdeintervjuer med kvinner og menn i næringen. Forskerne skal også ha fokusgruppeintervjuer med interesseorganisasjoner, bedrifter, de maritime utdanningene, studenter og unge arbeidstakere.

Prosjektgruppen samarbeider med en referansegruppe med representanter fra maritim næring og utdanning som bidrar i kvalitetssikringen av gjennomføring av prosjektet. 

Studien har en ramme på 710.000 og sluttrapporten overleveres til departementet 1. april 2022.

For mer informasjon:

Lisa Knatterud Wold, forsker Østlandsforskning, HINN

Mobil: 41 21 74 75

E-post: lisa.wold@inn.no 

Emneord: maritim næring, likestilling Av Windy Kester Moe
Publisert 25. jan. 2022 10:37 - Sist endret 25. jan. 2022 10:41