Ny forskerutdanning innen helse og velferd

5. september var det offisiell åpning av doktorgradsprogrammet HELVEL på Høgskolen i Innlandet. Den nye kunnskapssatsingen skal være med å løfte regionen i årene som kommer. 

Bilde av en gjeng med forskere utenfor Høgskolen i Innlandet

Snoren er klippet og HELVEL er offentlig i gang! Selve klippingen var det prorektor utdanning, Stine Grønvold, som fikk æren av å gjøre. Snorholdere for anledningen var Anne Stine Dolva (t.v.) og Mari Rysst, nestleder og leder for det nye doktorgradsprogrammet på Høgskolen i Innlandet.

Foto: HINN/Ole Martin Ringlund

Ph.d.-programmet «Helse og velferd» er en ny forskerutdanning på høgskolen med utgangspunkt i sosialvitenskap, helsevitenskap, folkehelsevitenskap og idrettsvitenskap.

Det gjør dette doktorgradsprogrammet mye bredere enn det man har innen feltet i dag.

– HELVEL vil gjøre oss til en bedre høgskole. Dette blir veldig bra, sier professor Mari Rysst, som skal lede den nye forskerutdanningen.

– Vi vil være en høgskole som er kjent for å ha tett samarbeid med omgivelsene våre, og ta tak i de behovene som omgivelsene våre har. HELVEL er et eksempel på at vi gjør nettopp dette sammen med andre, sier rektor på høgskolen, Peer Jacob Svenkerud.

Utvikle og beholde ny kunnskap

Portrettbilde av Mari Rysst
Professor Mari Rysst skal lede det nye doktorgradsprogrammet HELVEL. (Foto: Privat)

Det nye doktorgradsprogrammet har base i Fakultet for helse- og sosialvitenskap på studiestedene Lillehammer og Elverum, og har kommet i stand etter et tett samarbeid med Sykehuset Innlandet.

Utdanningen vil gi forskere oppdatert og relevant kunnskap om alt fra fysisk og psykisk helse, barnevern, sosialhjelp, folkehelse og livsmestring, for å nevne noen sentrale felt.

– Hvorfor er områdene helse og velferd viktige å satse på?

– Velferdsbegrepet er viktig for alle. Det er knyttet til den norske velferdsstaten og oppbyggingen av Norge. Hele regionen er tjent med at helse- og velferdssektoren har høy forskningsbasert kunnskap, forteller Mari Rysst.

Problemet har vært at de som har ønsket seg en doktorgrad innen dette viktige feltet har måttet gjøre det utenfor Innlandet. Det har rett og slett vært en lekkasje av forskere til de store universitetene, og mange har blitt værende der.

Allerede nå er 20 stipendiater tatt opp i det nye programmet på Høgskolen i Innlandet, og flere kommer til i løpet av høsten.

– Det er mye forskning på helse og velferd om i landet, men det er svært viktig for høgskolen og Innlandet at vi har fått på plass et eget tilbud her. Det vil bety at vi kanskje kan få flere forskere til å utvikle kunnskap her, og bli her, sier Rysst.

En liten del av de som har jobbet med det nye doktorgradsprogrammet HELVEL på Fakultet for helse- og sosialvitenskap, og som skal ha med det å gjøre i årene som kommer. (F.v.) Tidligere prodekan forskning og nå nestleder for HELVEL, Anne Stine Dolva, nåværende prodekan forskning på fakultetet, Stian Ellefsen, tidligere dekan Ingrid Guldvik, professor Ole Petter Askheim og ph.d.-koordinator for det nye doktorgradsprogrammet, Ane-Gunhild Amirnejad. (Foto: HINN/Ole Martin Ringlund)

Vil bidra til utvikling av Innlandet

Tankene om HELVEL kom første gang i 2017 etter fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

Kravet om kun et doktorgradsprogram for hvert av de nye fakultetene, som skulle dekke alle fagområdene innen disse fakultetene, krevde at man tenkte nytt.

Det programmet man hadde fra før var BUK – Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling. Det var for smalt – det dekket ikke alle fagområdene.

Portrettbilde av Ingeborg Hartz
Forskningsdirektøren på Sykehuset Innlandet, Ingeborg Hartz, tror både de, høgskolen og Innlandet vil tjene på det nye doktorgradsprogrammet. (Foto: Sykehuset Innlandet)

– Hva betyr det for høgskolen å starte opp HELVEL?

– Dette betyr veldig mye fordi det er en doktorgrad som favner alle de sterke fagmiljøene som dette fakultetet har. I tillegg er det en doktorgrad med et innhold som vil være veldig relevant for samarbeidspartnerne våre som Sykehuset Innlandet, og programmet er fremtidsrettet, sier Peer Jacob Svenkerud.

Sykehuset Innlandet har altså vært en pådriver og stått sentralt i arbeidet med å få på plass HELVEL.

– Forskning er en av sykehusets fire lovpålagte hovedoppgaver, og vi skal selv bidra til ny kunnskap som skal gjøre tjenestene bedre. Det å kunne ha relevante forskerutdanningsmuligheter i nærmiljøet blir derfor viktig, forteller forskningsdirektør på Sykehuset Innlandet, Ingeborg Hartz.

Sykehuset Innlandet har i dag om lag 70 ansatte i doktorgradsløp, som i hovedsak veiledes fra eget forskningsmiljø, men som er tatt opp på ulike doktorgradsprogrammer i Norge.

– Nå håper vi at flere av de fremtidige stipendiatene våre kan ta doktorgraden sin i Innlandet, sier Hartz.

– Hvorfor er det viktig for høgskolen å samarbeide med Sykehuset Innlandet, Mari Rysst?

– Det er fordi de sitter på veldig høy kompetanse. Flere av de som jobber på sykehuset har bi-stillinger på høgskolen. Og ikke minst er det viktig for de stipendiatene de har på sykehuset at de slipper å reise ut av regionen for å ta doktorgrad.

Bilde av folk på åpning av doktorgradsprogram
Stipendiater, ansatte, statsforvalter, samarbeidspartnere med flere hadde funnet veien til auditorium 2 på Elverum da det var offisiell åpning av den nye forskerutdanningen HELVEL mandag. (Foto: HINN/Ole Martin Ringlund)

Et skritt nærmere universitetsstatus

Det nye doktorgradsprogrammet skal altså ikke lenger ha et smalt fokus på barn og unge, men gå bredere til verks med fokus på helse og velferd. Det skal også involvere flere fagfolk og flere fagområder.

Portrettbilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor Peer Jacob Svenkerud sier høgskolens jobb er å være relevante i Innlandet, og det vil HELVEL bidra til. (Foto: HINN).

Og det er ikke dumt med tanke på at høgskolen ønsker å bli universitet.

– Dette er en definitiv styrking av universitetssøknaden. Det at vi viser at vi har spisse utdanninger som faktisk adresserer helt reelle behov i samfunnet, og som har tunge fagmiljøer knyttet til seg, betyr noe, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

Og nettopp det å knytte sammen fagmiljøer er Sykehuset Innlandet opptatt av, forteller forskningsdirektør Ingeborg Hartz.

– Et slikt doktorgradsprogram kan bidra til å samle forskningsmiljøene og gjøre at vi står sterkere sammen i konkurransen om eksterne forskningsmidler. Dette vil igjen bidra til å skape attraktive rekrutterende miljøer i Innlandet, både i Sykehuset Innlandet og ved utdanningsinstitusjonene. Og det potensialet må vi ta ut!

– Hvorfor er det viktig for høgskolen å samarbeide med folk rundt oss?

– Fordi det er de vi er til for! Vi er til for å bidra til en samfunnsutvikling som er positiv, avslutter Peer Jacob Svenkerud.

Kontakt:

Bilde av Mari Rysst
Professor og BUK-leder
E-post
mari.rysst@inn.no
Telefon
+47 61 28 80 65

Bilde av Peer Jacob Svenkerud
Rektor
E-post
peer.svenkerud@inn.no
Telefon
+47 62 43 04 06

Emneord: doktorgradsprogram, HELVEL, helse og velferd Av Ole Martin Ringlund
Publisert 31. aug. 2022 09:33 - Sist endret 5. sep. 2022 15:11