Sauebeiting under lupen

Høgskolen i Innlandet har fått 11 millioner kroner fra Forskningsrådet for å finne gode løsninger når det gjelder sauer som beiter i skogområder.

Bilde av sauer som beiter i barskog

Det handler om hvordan beitende sauer påvirker områdene de beiter i.

Foto: Illustrasjonsbilde Colourbox

Prosjektet med det litt kryptiske navnet «Sustainable silvopasture systems in the boreal forest for sheep production, forestry and multipurpose values» handler rett og slett om å se nærmere på sider ved det å ha sauer på beite i barskogområder.

– Vi vil undersøke tilvekst, helse og beiteatferd hos sau som beiter fritt i skogen og bak rovviltgjerder. Prosjektet vil blant annet ha fokus på hvordan beitinga påvirker skogproduksjonen og vegetasjonen på hogstflater, kan prosjektleder Morten Tofastrud fortelle. 

Han er, når han ikke skal lede dette nokså store forskningsprosjektet, leder på institutt for jordbruksfag på Blæstad.

Budsjettet er altså på 11 millioner kroner, starter opp i oktober og skal være ferdig høsten 2026.

Skal se på mange sider ved beiting

Portrettbilde av Morten Tofastrud
Instituttlederen på Blæstad, Morten Tofastrud, skal lede forskningsprosjektet i havn innen september 2026.

I tillegg til det som nevnes over her, kan Tofastrud fortelle inn.no følgende:

– Vi skal også teste ut ulike metoder for beiting i skog og samle bønder og skogeieres erfaringer med ulike typer beitebruk.

Og ikke nok med det. Også den samfunnsmessige betydningen av beiting i skog skal studeres.

– Her vil vi samle informasjon og synspunkter fra bønder, skogeiere og andre sosiale grupper som benytter skogen, sier prosjektleder Morten Tofastrud. 

Førsteamanuensis Cecilie Dyngeland, som også jobber på Blæstad, har fått ansvar for de sosiale studiene og kunnskapsformidlingen i prosjektet sammen med Bjørn Egil Flø (NIBIO).

Viktig samarbeidsprosjekt for Blæstad

Både ansatte på Blæstad og Evenstad skal være med. Men de skal ikke gjennomføre denne forskningen alene.

I tillegg er folk fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk Landbruksrådgivning, Innlandet Fylkeskommune ved Jønsberg videregående skole, Scotland’s Rural College og Svenska Fåravelsförbundet med på laget.

Også bønder organisert i beitelag i Løten, Stange og Lierne, Nofence A/S og Norsk sau og geit skal delta.

– Hva betyr det for dere på Blæstad å få støtte til et slikt prosjekt?

– Prosjektet ble innvilget i en svært viktig periode for Blæstad. Foruten at vi øker vår forsikringsportefølje betraktelig vil vi også legge til rette for mer forskningsbasert undervisning innenfor et tema som opptar mange studenter. Prosjektet vil også kunne bidra til gode temaer for masteroppgaver på vår master i bærekraftig jordbruk som starter til høsten, avslutter Tofastrud.

Det var i dag Forskningsrådet offentliggjorde at de ønsker å investere 116 millioner kroner til forskning og innovasjon innen landbruk, mat og trebruk fordelt på 14 forskjellige prosjekter

Et av dem skal altså ledes av HINN som har fått 11 av millionene som var lagt i potten.

Emneord: forskning, sau, beite Av Ole Martin Ringlund
Publisert 27. juni 2022 14:08 - Sist endret 27. juni 2022 18:59