Skal Innlandet oppløses?

Folket har sagt sin mening om Innlandet fylke skal splittes i Hedmark og Oppland, og nå skal politikerne avgjøre saken. Forskere fra HINN er aktive i debatten. 

Logo Innlandet fylkeskommune

Foto: Innlandet fylkeskommune 

Folkeavstemningen ga et knapt flertall for å splitte Innlandet fylkeskommune. 50,8 prosent ønsker Hedmark og Oppland tilbake, mens 48,2 prosent ønsker å videreføre Innlandet fylkeskommune. 

Valgoppslutningen var på 46,7 prosent. 

Likevel er det spenning knyttet til fylkestingets møte onsdag 23.februar. Folkeavstemningen er rådgivende og inngår i en helhetlig vurdering politikerne skal ta.  

Forskere fra Høgskolen i Innlandet har bidratt til debatten både regionalt og nasjonalt. 

Jon Helge Lesjø 

Jon Helge Lesjø (foto: HINN)

Jon Helge Lesjø er HINNs valgekspert, med bred og lang erfaring fra radio- og tv-studioer gjennom mange valg. Han kjenner det politiske liv i vår region svært godt, og kommer snart med en bok om de politiske partiene i Innlandet. 

Før folkeavstemningen sa han til avisa HA at utfallet er åpent og at fylkespolitikerne trolig vil føle seg mer bundet av resultatet av den rådgivende folkeavstemningen hvis valgdeltakelsen er høy. 

– Deltakelsen på 46,6 prosent er jo litt lavere enn det som har vært ved fylkestingsvalgene. Ikke så dramatisk mye, men man hadde kanskje håpet at den skulle komme over 50 prosent, sa han til avisa GD da resultatet var klart torsdag. 

Kontaktjon.helge.lesjo@inn.no / +47 900 92 214

Mona Strand

Mona Strand (foto: Høgskolen i Innlandet)

Mona Strand, førsteamanuensis i statsvitenskap ved HINN, har forsket mye på lokaldemokratiets kår.

Hun har blant annet delt kunnskapen sin i denne reportasjen i Dagsavisen

I fylkesdebatten har hun vært tydelig på at politikerne bør følge folkets råd.

Men også hun ser dilemmaer, skriver hun i en kronikk i HA.  

I en kronikk i avisa GD skriver Strand om at det har vært 857 lokale folkeavstemninger i Norge siden 1970. «Lokale politikere oppfatter i stor grad de lokale avstemningene som politisk bindende. Har man først lagt ut et spørsmål til folkeavstemning, er det vanskelig å forsvare at man lar være å følge opp resultatet», skriver hun. 

Kontaktmona.strand@inn.no/+47 472 80 156

Aksel Hagen 

Aksel Hagen (foto: Jørgen Skaug)

Aksel Hagen, førsteamanuensis i samfunnsplanlegging ved HINN og tidligere stortingsrepresentant,  har etterlyst en debatt om hva vi vil med fylkeskommunen, noe han mener er langt viktigere enn om Innlandet skal bestå eller ikke. 

Han mener forskningen viser at det er riktig med et regionalt ledd mellom stat og kommune.

Men: 

– Fylkeskommunen må få noen flere og større oppgaver enn den har i dag. I dag er det litt for lite til at den gir mening, både for velgerne og for politikere, sier Hagen i en artikkel i forskning.no

Han mener fylkeskommunen slik den framstår i dag, ikke nødvendigvis har livets rett i framtida, sier han. – Nasjonale myndigheter må bestemme seg; enten for å bygge ut og gi den flere oppgaver, eller så tror jeg det er stor sannsynlighet for at fylkeskommunen kommer til å «klappe sammen» etter hvert, sier han til Hamar Arbeiderblad

Kontaktaksel.hagen@inn.no/ +47 916 20 253

Ulla Higdem 

Ulla Higdem (foto: Høgskolen i Innlandet)

Professor Ulla Higdem har forsket på lokal og regional samfunnsutvikling i Innlands-regionen i en årrekke, en region med store utfordringer med en aldrende befolkning. 

– Jeg er ikke overrasket over resultatet. Det er veldig tett, sa hun til NRK Innlandets tv-sending da resultatet var klart.  

Resultatene viser at oppslutningen om Innlandet er større rundt Mjøsa enn i dalstrøkene i regionen. 

– Det er interessant at folk i Mjøs-området synes Innlandet er mer interessant enn folk i randsonene. Det kan kanskje fortelle oss at Innlands-identiteten ikke er så sterk der. 

I en kronikk i GD skrevet sammen med Aksel Hagen skriver hun om debattene som forsvant. Blant annet om hvordan vi kan rigge vårt demokratiske, politiske system slik at det folkevalgte, regionale nivået (fylkeskommunen) får reell makt og myndighet. 

«Vi mener også, med god støtte i de faglige utredninger som er gjort, at dette fordrer en viss størrelse på fylkeskommunene for å troverdig be om og ta imot nye oppgaver og nytt ansvar», skriver de. 

Kontaktulla.higdem@inn.no/ +47 482 45 688 

Av Erlend Moe
Publisert 18. feb. 2022 09:12 - Sist endret 18. feb. 2022 13:17