Flere titalls millioner til forskning

Norges Forskingsråd har tildelt godt over 60 millioner kroner til forskningsprosjekter som Høgskolen i Innlandet leder eller er involvert i. 

Logoen til Forskningsrådet

– Dette viser at høgskolen har relevante forskningsprosjekter av betydning for samfunnet. Vi er glade for den store tildelingen som Forskningsrådet har gjort, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

I alt har 2 400 forskere søkt støtte til sine prosjekter gjennom fire ulike ordninger.

Forskningsrådet har valgt å støtte 260 av prosjektene. I alt ble det søkt om 27 milliarder kroner, mens 2,7 milliarder kroner ble tildelt.

Bredde i prosjektene

Prosjektene spenner fra biologi, til språk og rasisme og til religionsundervisning for barn med minoritetsbakgrunn.

På Evenstad skal forskere undersøke effektene av fôring av reinsdyr og reinsdyrflokker og gjøre en systematisk analyse av bærekraft knyttet til ville dyr i skog.

Et prosjekt på Hamar skal undersøke rase og rasisme i lærerutdanningen.

Et prosjekt på Lillehammer skal undersøke hvordan stemmen påvirker folks oppfatning av verbal kommunikasjon.

– Denne siste tildelingen er fra den høythengende FRIPRO-utlysningen for unge forskertalenter. Det er svært gledelig at Anna Drożdżowicz som nylig er tilsatt som forsker ved HINN har vunnet frem i den harde konkurransen og får midler til å forfølge forskningsideene sine, sier Svenkerud.

Seks prosjekter

HINN gjennomfører selv to av prosjektene som har fått støtte:

  • Animal welfare, behaviour, health and sustainability – the effects of feeding on reindeer and reindeer herding – tildelt kr. 11 997 000,-
  • Perceiving voice and speaker - how we experience each other when communicating and what it does to us – tildelt kr. 7 976 000,-

I tillegg leder HINN tre samarbeidsprosjekter som har fått midler:

  • Faithed - går inn i skjæringspunktet mellom formell utdanning i grunnskolen og ikke-formell utdanning i trossamfunnene – tildelt 11 800 000,-
  • Forests and wildlife under pressure – systems analysis for sustainable solutions – tildelt 19 750 000,-
  • Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education (CERiTE) – tildelt kr. 12 000 000,-

Høgskolen er partner i tre prosjekter som ledes av andre:

  • Multilingualism in Transitions (MultiTrans) Learning new languages may influence individuals’ lives in the short and long term. Ledet av UiT – tildelt 12 000 000,-

  • Virtual Reality as a facilitator for participation in society among persons with mental health and/or substance use disorders, ledet av Sykehuset Innlandet – tildelt kr. 13 361 000,-
  • Compliance Politics and International Investment Disputes, ledet av Universitet i Oslo – tildelt kr. 11 992 000,-

Les pressemelding fra Forskningsrådet om tildelingene her!
 

Av Tore Høyland
Publisert 24. juni 2021 14:17 - Sist endret 21. des. 2021 16:39