Etablerer nytt forskningssenter i Kongsvinger

Et nytt forskningssenteret for bærekraft og digitalisering ved Høgskolen i Innlandet i Kongsvinger er sikret over 90 millioner kroner i finansiering.

Illustrasjon. Hånd med grønne piler

– Dette senteret er unikt med tanke på engasjement og finansiering fra lokale og regionale virksomheter, sier Peer Jacob Svenkerud, rektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

Kongsvinger kommune og kommunene i regionen, det lokale næringslivet og Sparebankstiftelsen Hedmark har sikret oppstartfinansiering slik at senteret nå er etablert.  

Senteret vil knyttes til Handelshøgskolen Innlandet, ett av fakultetene ved høgskolen. Det er et resultat av tett samarbeid med Høgskolestiftelsen på Kongsvinger.

Samarbeid med næringslivet

Senteret vil ha 18 medarbeidere, hvorav 10-12 er doktorgradsstipendiater. Senteret skal bidra til ny kunnskap om bærekraft og digital forretningsutvikling i samarbeid med næringslivet både regionalt og nasjonalt.

Forskningen ved senteret skal skje i tett samarbeid med næringslivet. Det er inngått intensjonsavtaler om samarbeid med 20 regionale og nasjonale bedrifter med en samlet omsetning på over 100 milliarder kroner.

– HINN har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør som bidrar til grønn omstilling. Dette senteret vil være sentralt i denne satsningen, sier rektor Peer Jacob Svenkerud.

 – Etableringen er et eksempel på hvordan vi ønsker å jobbe. Vi skal være en regional kraft som samarbeider tett med omgivelsene våre og bidrar til utvikling i regionen, fortsetter han.

Bærekraftige løsninger

Senteret skal blant annet forske på hvordan det kan skapes verdier og arbeidsplasser gjennom å tenke bærekraftig og redusere negative konsekvenser for samfunnet, og hvordan teknologi og digitalisering kan gi bærekraftige og nyskapende løsninger.

Som et eksempel kan være hvordan bærekraft og sirkularitet gjør avfall og rest-råstoff til en ressurs for næringslivet.

– Digitalisering vil bli viktig for å få til et grønt skifte og dermed sikre en bærekraftig utvikling. For å nå et slikt mål må vi forstå hvordan næringslivet kan kommersialisere og drive forretningsutvikling med digitalisering og bærekraft i tankene, sier professor Bård Tronvoll. 

Dekan Marit Roland ved Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap fremhever de positive konsekvensene senteret vil gi for fakultetet:

– Fagmiljøene på fakultetet styrkes. Dette blir et positivt bidrag til både utdannings- og forskningsaktivitet på studiestedene våre, Rena og Lillehammer, samt en styrke for fagmiljøet rundt utdanningene vi har på Kongsvinger, sier hun.

Synergieffekter

Det var styret ved Høgskolen i Innlandet som torsdag 17. juni formelt vedtok etableringen av senteret.

Senteret skal være en del av høgskolen, og vil være underlagt Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Slik kan senteret gi synergieffekter med den øvrige virksomheten ved høgskolen.

Blant annet får høgskolen styrket forskningskapasitet og kompetanse, og nye muligheter innen HINNs doktorgradsutdanninger.

Samlet er det bevilget 93,5 millioner kroner til nyvinningen, inkludert en egenfinansiering fra HINN på 20 millioner.

Forskningssenteret vil få en egen senterleder. Rekrutteringen til stillingen er i gang. Også en stilling som administrativ koordinator lyses ut denne sommeren. Deretter vil rekrutteringen av stipendiater og seniorforskere komme raskt i gang høsten 2021. 

Av Tore Høyland
Publisert 1. juli 2021 14:27 - Sist endret 21. des. 2021 16:39