Høgskolesenteret i spissen for Forskningsdagene i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger med flere arrangementer under Forskningsdagene 2022.

Bidle av fasade Høgskolesenteret i Kongsvinger

Høgskolesenteret i Kongsvinger blir sentral når Forskningsdagene arrangeres 21. september til 3. oktober

Foto: HINN

Høgskolesenteret har fått arrangementsstøtte fra Forskningsrådet til to ulike prosjekter under de nasjonale Forskningsdagene. Dette blir første gang Høgskolesenteret arrangerer Forskningsdager i Kongsvinger.

CREDS – Forskningssenter for digitalisering og bærekraft legger også den offisielle åpningen av forskningssenteret til årets Forskningsdager.

Fredag 30. september er det høytidelig åpning av senteret med blant annet ulike fagforedrag innen tema bærekraft og digitalisering.

God arena for formidling

Med nyetablerte CREDS i Kongsvinger har forskningsformidling også blitt satt på dagsorden på studiestedet.

Sammen med Høgskolesenteret mottok de arrangementsstøtte til hvert sitt prosjekt under høstens nasjonale Forskningsdager.

– Dette vil være første gang aktører i Kongsvinger arrangerer Forskningsdagene. Vi ønsker at dette arrangementet skal engasjere byen generelt, unge elever og studenter spesielt, sier Vegard Herlyng i Høgskolesenteret.

Torsdag 29. september er tidspunktet for arrangementet som både består av forskertorg og populærvitenskapelige foredrag. I tillegg blir det skoleprosjekter i forkant som presenteres denne dagen.

– Med nylig etablerte CREDS i Kongsvinger, er det derfor optimalt å skape et engasjement rundt de nasjonale forskningsdagene og deretter kunne skape et årlig kjent arrangement i Kongsvinger, sier Herlyng.

Innblikk i forskernes hverdag

CREDS sitt prosjekt er et hackathon tilrettelagt for studenter ved HiNN og elever i videregående skole. Hackathon har i det siste blitt populært både innen utdanning- og forskningssektoren, innovasjon-, nærings- og organisasjonslivet.

I et hackathon inviteres folk inn for å løse en case gjennom å utforske eller løse en utfordring basert på ideer, kunnskapsdeling og tverrfaglig samarbeid.

Tema for hackatonet er bærekraft, digitalisering og helse, og målet å finne nye innfallsvinkler og løsninger på aktuelle problemstillinger innen disse områdene.

– Vårt hackathon vil ta utgangspunkt i forskerens hverdag. Gjennom hypoteser, problemstillinger, datainnsamling og til slutt presentasjon, sier Emma Vestli i Høgskolesenteret, som er involvert sammen med CREDS i dette prosjektet.

Hackathon handler om å sammen finne de gode idéene, og jobbe frem disse gjennom innformasjonshenting og kreativitet, men også gjennom kritisk tenkning og testing. 

– Vi ønsker gjennom dette hackathonet å gi deltakerne en opplevelse av hvordan det er å jobbe kunnskaps- og forskningsbasert, avslutter Vestli.

De nasjonale Forskningsdagene arrangeres 21. september til 2. oktober 2022 over hele landet.
 

Emneord: forskningsdagene Av Jørgen Flint
Publisert 8. sep. 2022 10:56 - Sist endret 21. sep. 2022 14:10