Vettug viten: Energikriser, klimakriser og Norge

Ved Ole Gunnar Austvik, professor i petroleumsøkonomi og politisk økonomi og skal gi deg et blikk inn i motsetningene mellom norsk energipolitikk og norsk klimapolitikk.

Banner Vettug viten Forskningsdagene

Energikrisen og klimakrisen står mot hverandre i internasjonal politikk, og Norge står midt oppe i det. Mangel på energi, krig og internasjonale konflikter skaper høye priser på olje og gass. Olje, gass og kull står for 85 prosent av verdens energibruk, men må reduseres hvis vi skal nå klimamålene våre. Kan målene om bærekraftig energi- og miljøpolitikk balanseres?

Strømming

Arrangementet strømmes på Facebook og det legges lenke i arrangementet like før det starter. Følg denne lenken for å gå til Facebookarrangementet.

Kontaktinformasjon

Bilde av Ole Gunnar Austvik
Professor
E-post
ole.gunnar.austvik@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 46

Mer om Vettug viten i Forskningsdagene 2022

Vettug viten er en arrangementsserie for nysgjerrige morgenfugler. Vanligsvis er det Vettug viten hver siste torsdag i måneden kl. 8.30-9.00 serverer forskere fra Høgskolen i Innlandet ny kunnskap om spennende temaer på Lillehammer bibliotek og litteraturhus. 

Under Forskningsdagene 2022 er det Vettug viten-arrangementer på bibliotekene i Lillehammer og Hamar hver hverdag fra 21.09 - 30.09.

Emneord: vettug viten, forskningsdagene, forskningsformidling
Publisert 25. aug. 2022 15:09 - Sist endret 23. sep. 2022 10:55