vettug-viten-forskningsdagene

Sist endret 9. sep. 2022 09:28 av Gro Vasbotten
Sist endret 9. sep. 2022 09:20 av Gro Vasbotten
Sist endret 23. sep. 2022 10:57 av Gro Vasbotten

Ved Mass Soldal Lund som er professor i cybersikkerhet ved Høgskolen i Innlandet og har forsket på militære cyberoperasjoner i mange år.

Sist endret 23. sep. 2022 10:55 av Gro Vasbotten

Ved Ole Gunnar Austvik, professor i petroleumsøkonomi og politisk økonomi og skal gi deg et blikk inn i motsetningene mellom norsk energipolitikk og norsk klimapolitikk.

Sist endret 23. sep. 2022 11:05 av Gro Vasbotten

Vi vet at trening er bra for oss, at det gir oss styrke og utholdenhet i hverdagen og kan forebygge og behandle sykdom. Men hvorfor er det egentlig slik? Hvordan virker trening? Er trening god medisin?

Sist endret 23. sep. 2022 11:01 av Gro Vasbotten

Penger er noe vi bruker daglig, men har du tenkt over hva penger er og hvor de kommer fra?

Sist endret 23. sep. 2022 10:54 av Gro Vasbotten

Penger er noe vi bruker daglig, men har du tenkt over hva penger er og hvor de kommer fra?

Sist endret 23. sep. 2022 10:57 av Gro Vasbotten

Tror du at vi har løst problemet med plasten med resirkulering? I Norge forbruker vi omkring 750 millioner plastposer i året og store mengder av dette havner på avveie, blant annet i havet.

Sist endret 20. sep. 2022 08:35 av Gro Vasbotten

Husker du sist gang du ble totalt oppslukt av noe? Kanskje det var en spektakulær solnedgang over Mjøsa, da du spilte det dataspillet du bare måtte runde, eller da du prøvde dykking i Egypt? Eller kanskje husker du ikke når det skjedde sist?

Sist endret 8. sep. 2022 14:44 av Gro Vasbotten

Kristin Vold Lexander forsker på sammenhenger mellom det språklige, det digitale og det familiære ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Høgskolen i Innlandet. 

Sist endret 23. sep. 2022 11:05 av Gro Vasbotten

Ragnhild Holmen Bjørnsen er forsker ved Høgskolen i Innlandet og samlet i doktorgraden sin historier fra tidligere diplomatbarn som fulgte foreldrene verden rundt.

Sist endret 22. sep. 2022 12:22 av Gro Vasbotten

Hvordan kan kunst og kreativitet i skolen bidra til at barn lærer mer og bedre – også i fag som norsk og matematikk?

Sist endret 23. sep. 2022 11:09 av Gro Vasbotten

Noen ganger blir vi truffet helt inn i sjela av en spesiell stemme, men hva er egentlig musikalsk talent? På jakt etter svar har Friederike Merkelbach fulgt kjente, norske barnepopstjerner på YouTube.

Sist endret 9. sep. 2022 09:28 av Gro Vasbotten

Hvorfor har den russisk-ortodokse kirkes overhode, patriark Kirill, støttet Putins krigføring i Ukraina? 

Sist endret 23. sep. 2022 10:53 av Gro Vasbotten

Med professor i dokumentarfilmregi Nina F. Grünfeld  ved TV-skolen på Høgskolen Innlandet som selv har regissert en rekke filmer.

Sist endret 23. sep. 2022 10:59 av Gro Vasbotten

Mange unge som satser på idrett får spiseforstyrrelser. Hvorfor er det slik at unge i jakten på topp-prestasjoner går over i et usunt forhold til egen kropp, og hva kan vi gjøre med problemet som foreldre, lærere og medelever?

Sist endret 8. sep. 2022 14:43 av Gro Vasbotten

Er det mulig å snakke om ulver uten å nevne den norske ulvedebatten? Professor John Linnell har tatt utfordringen.

Sist endret 23. sep. 2022 10:55 av Gro Vasbotten

Ved Karin Boson, førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Innlandet og vet mye om ungdom og alkohol og hvilken betydning foreldrenes holdninger kan ha. 

Sist endret 30. aug. 2022 13:29 av Gro Vasbotten
Sist endret 20. sep. 2022 09:03 av Gro Vasbotten
Sist endret 20. sep. 2022 08:35 av Gro Vasbotten
Sist endret 20. sep. 2022 08:49 av Gro Vasbotten
Sist endret 22. sep. 2022 12:19 av Gro Vasbotten
Sist endret 22. sep. 2022 12:22 av Gro Vasbotten
Sist endret 20. sep. 2022 08:46 av Gro Vasbotten