Septembertestamentet 500 år

Onsdag 21. september er det nøyaktig 500 år siden Martin Luthers Das Newe Testament Deutzsch – det såkalte «Septembertestamentet» – kom ut.

Utsnitt av det første kapitlet i Johannesevangeliet i Martin Luthers oversettelse av Det nye testamentet.

Utsnitt av det første kapitlet i Johannesevangeliet i Martin Luthers oversettelse av Det nye testamentet.

Logo ForskningsdageneI anledning jubileet arrangerer Høgskolen i Innlandet og Det Norske Bibelselskap et fagseminar om oversettelse av hellige tekster i HINNs lokaler i Hamar. Seminaret vil også bli strømmet på Internett.

Om Septembertestamentet

Luther hadde i løpet av tolv vinteruker oversatt hele Det nye testamentet fra gresk til tysk mens han satt i «indre eksil» på Wartburg etter å ha blitt lyst fredløs etter riksdagen i Worms i 1521.

Denne utgivelsen representerer starten på moderne bibeloversettelsesarbeid til folkespråkene, den hadde stor betydning for utviklingen av et felles tysk skriftspråk, og den ble også mønster for de første danske bibeloversettelsene.

Program

Seminaret ledes av forlagsredaktør Ingvild Røsok, Bibelselskapet.

10.00 Velkommen v/instituttleder Dag Hundstad

10.15 Forfatter og Luther-biograf Atle Næss: Luther på Wartburg.

11.00: Professor Anders Aschim, Høgskolen i Innlandet: Fra Septembertestamentet (1522) til Christian 3.s danske bibel (1550).

PAUSE

12.45: Professor Per Halse, Høgskulen i Volda: Då Bibelen vart norsk. Bibelomsetjing til nynorsk og bokmål.

13.30: Nora S. Eggen, gjesteforsker ved Høgskolen i Innlandet: Koranen på norsk.

14.15: Kulturarbeider og bibeloversetter Meerke Krihke Leine Bientie snakker om sitt engasjement i språkvitalisering gjennom arbeid med å oversette bibeltekster til sitt morsmål sørsamisk.

Seminaret finner sted i auditorium 3, studiested Hamar.

Praktisk informasjon

Målgruppene er ansatte i trossamfunn og i skolen (særlig KRLE-lærere), studenter, og ellers alle med interesse for historie og/eller språk.

Arrangementene er en del av den nasjonale festivalen Forskningsdagene, som begynner samme dag. Det er fri inngang til arrangementene.

Fagseminaret strømmes, følg denne lenken. (Passord: 797271)

Kontaktperson

Bilde av Anders Aschim
Professor
E-post
anders.aschim@inn.no
Telefon
+47 62 51 76 50

Bibelpub på Gregers

Fra kl. 18 samme kveld er det bibelpub på Gregers, rett over gata for høgskolen. Høgskolelektor Sidsel Undseth Bakke fra Høgskolen i Innlandet er pubvert. Det blir Luther-jazz ved Pastor Wangs kvartett (Hanne Moesgaard Skjesol, vokal; Øystein Wang, piano; Torfinn Wang, bass; Ottar Nesje, trommer), samtale mellom deltakerne fra fagseminaret, bibelquiz og allsang av Luther-salmer.

Les mer om bibelpub på Gregers.

Emneord: forskningsdagene, forskningsformidling
Publisert 1. aug. 2022 13:51 - Sist endret 21. sep. 2022 10:41