Kunnskapstimen: I randsonen for utenforskap

Banner Kunnskapstimen

Banner ForskningsdageneProgram

  • Med forskerblikket rettet mot utenforskapet, Halvor Fauske, professor, institutt for sosialvitenskap og veiledning
  • Hva vil være gode tilnærminger i veiledning av unge voksne i randsonen til utenforskap? Erik Hagaseth Haug, instituttleder, institutt for sosialvitenskap og veiledning
  • Ressursteam 16-24 - et tverrfaglig samarbeid i Søndre Land kommune, Finn Erik Lystad, NAV-leder og ungdomsveileder Britt Huva Stenseth, NAV Søndre Land
  • Sammen om inkludering; konkrete erfaringer fra samarbeid med arbeidsgivere og jobbsøkere om jobbfastholdelse, Anita Tjelta Rasmussen, metodeveileder og teamleder for utvidet oppfølging ved NAV Gjøvik

Etter korte innledninger, vil det bli en paneldebatt om utfordringer og gode grep i arbeidet i randsonen av utenforskap, ledet av Ingjerd Thon Hagaseth, koblingsboks mellom NAV og HiNN og Marit Godeseth, førsteamanuensis ved institutt for sosialvitenskap og veiledning 

Delta digitalt

Seminaret er heldigitalt.

Bli med på Zoom

Meeting ID: 633 8956 0778
Passcode: 639120

Kontaktinformasjon HINN

Bilde av Erik Hagaseth Haug
Instituttleder
E-post
erik.haug@inn.no
Telefon
+47 61 28 82 58

Bilde av Halvor Fauske
Professor
E-post
halvor.fauske@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 12

Vel møtt!

Kunnskapstimen

Høsten 2021 startet vi med «Kunnskapstimen», et digitalt seminar en gang pr måned, der HINN-forskere presenterer forskning om NAV for NAV-ansatte (og andre interesserte). 

Om den strategiske samarbeidsavtalen med NAV

Høgskolen i Innlandet har siden 2016 hatt en strategisk samarbeidsavtale med NAV over temaet: Samarbeid om tjenesteutvikling og innovasjon i NAV. Samarbeidsavtalen omfatter forskningsprosjekter, utdanning og kompetanseprosjekter og formidling. Det er spesielt tre temaområder som er satt fokus på: Unge og utenforskap, Digitalisering og veiledning, og Forvaltningsrett. Samarbeidsavtalen er lagt til Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) og prosjektleder er Trude Hella Eide.

Kontaktinformasjon

Bilde av Trude Hella Eide
Senterleder
E-post
trude.eide@inn.no
Telefon
+47 61 28 74 82

Emneord: forskningsdagene, forskningsformidling, NAV
Publisert 16. aug. 2022 09:23 - Sist endret 26. sep. 2022 10:51