Tidligere avholdte ph.d.-kurs

Dato: 4 .– 8. mars 2019
Kurstittel: Adaptive Ecological Monitoring (obligatorisk kurs)
Ph.d.-program: Anvendt økologi
Studiested: Evenstad


Dato: 14.-15. januar, 28.-29. januar og 11.-12. februar 2019
Kurstittel: B.1 Profesjonsinnretning av lærerutdanningsfag. Felles del (6 studiepoeng)
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag 
Studiested: Hamar


Dato: 28. januar – 1. februar 2019
Kurstittel: Forskningsformidling med vekt på audiovisuelle medier
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer


Dato: Del 1 15.–26. oktober og del 2 17.–18. desember 2018
Kurstittel: Applied models for fish and wildlife management (obligatorisk kurs)
Ph.d.-program: Anvendt økologi


Dato: 17. -18. september, 15. - 16. oktober, 30. -31. oktober og 7. - 8. november 2018
Kurstittel: C.1: Forskningsmetoder i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (6 studiepoeng)
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag


Dato: 24.-27. september 2018
Kurstittel:

Ph.d.-program: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)


Dato: 12.-13. juni og 22.-23. august 2018
Kurstittel: B.2: Kulturteori for lærerutdanningsfag. (4 studiepoeng)
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag


Dato: 27.-28. august 2018
Kurstittel: Introduksjon til kritisk realisme
Ph.d.-program: Alle


Dato: 27. - 31. august 2018
Kurstittel: « Innovation in services – in public and private sector
Ph.d.-program:  INTOP

Program INTOP PhD course 2018 405,79 kB 


Dato: 28. mai - 1. juni 2018
Kurstittel: Ph.d-course in Science Theory and Research Ethics 2018 (10 studiepoeng)
Ph.d.-program: Alle


Dato: 16. og 19. mars, 9.-10. april, 23.-24. april og 14.-15. mai 2018
Kurstittel: A.1:  Vitenskapsteoretiske perspektiver, med vekt på aktuelle teoriposisjoner og problemstillinger, metodologiske aspekter og forskningsetiske dimensjoner (8 studiepoeng) 
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag


Dato: 16.-20. april 2018
Kurstittel: Nvivo-kurs (analyseverktøy innen kvalitativ forskning)
Ph.d.-program: Alle

Emnebeskrivelse Nvivo-kurs 287,76 kB

Timeplan Nvivo-kurs 440,47 kB


Dato: Heldagsseminar 5. april + 5-dagers kurs 23.-27. april 2018. I tidsrommet 6.-22. april får deltakerne en hjemmeoppgave.
Kurstittel: Seminars in Applied Ecology (obligatorisk kurs)
Ph.d.-program: Anvendt økologi


Dato: 30.-31. januar, 13.-14. februar og 27.-28. februar 2018
Kurstittel: B.1:  Profesjonsinnretning av lærerutdanningsfag. Felles del (6 studiepoeng) 
Ph.d.-program: Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag


Dato: 22. januar til 26. januar 2018
Kurstittel: Ph.d.-kurs i audiovisuell forskningsformidling
Ph.d.-program: Audiovisuelle medier


Dato: 27. november til 1. desember 2017
Kurstittel: Teorier om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (5 studiepoeng)
Ph.d.-program: Barn og unges kompetanseutvikling (BUK)


Dato: 16. og 17. november 2017
Kurstittel: Qualitative interpretation and analysis course (2 ECTS)
Ph.d.-program: Barn og unges kompetanseutvikling (BUK)

Qualitative interpretation and analysis course 25,61 kB


Dato: 12.-13. september, 10.-11. oktober, 24.-25. oktober og 7.-8. november 2017
Kurstittel: C.1: Forskningsmetoder i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (6 studiepoeng).
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (LUNA)


Dato: 20.-21. september og 5.-6. oktober 2017
Kurstittel: C.6:Research methods in studies of literacy and literacy teaching (4 studiepoeng)
Ph.d.-program:  Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (LUNA)