Language: NOR | ENG

Tidligere avholdte ph.d.-kurs

Dato: 2. – 6. september 2019
Kurstittel:  Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling
Ph.d.-program: Alle
Studiested:  Lillehammer


Dato: 14.-15. mars, 8.-9. april, 23.-24. april og 14.-15. mai 2019

Kurstittel: A.1 Vitenskapsteoretiske perspektiver, med vekt på aktuelle teoriposisjoner og problemstillinger, metodologiske aspekter og forskningsetiske dimensjoner (8 studiepoeng)
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag
Studiested: Hamar


Dato: 4 .– 8. mars 2019
Kurstittel: Adaptive Ecological Monitoring (obligatorisk kurs)
Ph.d.-program: Anvendt økologi
Studiested: Evenstad


Dato: 14.-15. januar, 28.-29. januar og 11.-12. februar 2019
Kurstittel: B.1 Profesjonsinnretning av lærerutdanningsfag. Felles del (6 studiepoeng)
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag 
Studiested: Hamar


Dato: 28. januar – 1. februar 2019
Kurstittel: Forskningsformidling med vekt på audiovisuelle medier
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer


Dato: Del 1 15.–26. oktober og del 2 17.–18. desember 2018
Kurstittel: Applied models for fish and wildlife management (obligatorisk kurs)
Ph.d.-program: Anvendt økologi


Dato: 17. -18. september, 15. - 16. oktober, 30. -31. oktober og 7. - 8. november 2018
Kurstittel: C.1: Forskningsmetoder i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (6 studiepoeng)
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag


Dato: 24.-27. september 2018
Kurstittel:

Ph.d.-program: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)


Dato: 12.-13. juni og 22.-23. august 2018
Kurstittel: B.2: Kulturteori for lærerutdanningsfag. (4 studiepoeng)
Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag


Dato: 27.-28. august 2018
Kurstittel: Introduksjon til kritisk realisme
Ph.d.-program: Alle


Dato: 27. - 31. august 2018
Kurstittel: «Innovation in services – in public and private sector”
Ph.d.-program:  INTOP

Program INTOP PhD course 2018 405,79 kB