Language: NOR | ENG

Ph.d.-kurs

Her finner du en samlet oversikt over kurs som tilbys ved HINNs ph.d.-programmer hvor du kan klikke deg videre til kursbeskrivelsen for mer informasjon og påmelding.

Alle ph.d.-programmene ved HINN har en opplæringsdel. Oversikt over hvordan opplæringsdelen er organisert, hvilke kurs og seminarer som er obligatoriske og valgfrie, finner du på de ulike programsidene

2021:

Course title: B.1 The professional focus of teacher education subjects

 • PhD programme: Teaching and Teacher Education (PROFF)
 • Dates: 25 March, 7 April, 13 April, 27 April, 4 May, 11 May
 • Campus: Hamar (this course will be held in English online via Zoom)
 • Registration: Contact PhD Advisor Sevika Stensby by email to sevika.stensby@inn.no
 • Deadline: 20 March 2021

Kurstittel:  Philosophy of Science and Ethics of Research

 • Ph.d.-program: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) og Innovasjon i tjenesteyting (INTOP)
 • Dato for samling: Uke 18: Mandag 3. – fredag 7. mai 202
 • Studiested: Lillehammer
 • Påmelding: via EVUweb. Det åpnes opp for opptak 1. februar 2021.
 • Søknadsfrist: 15. april 2021
 • Se emnebeskrivelse for mer informasjon

Kurstittel: Teori om barn og unges deltakelse  og kompetanseutvikling

 • Ph.d.-program: Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK)
 • Dato for samling: 14. – 18. juni 2021
 • Studiested: Lillehammer
 • Påmelding via EVU-Web. Det åpnes opp for opptak 1. februar 2021.
 • Søknadsfrist: 24. mai 2021
 • Se emnebeskrivelse for mer informasjon.

Kurstittel: B6 Academic Publishing

 • Ph.d.-program: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF)
 • Kurset holdes digitalt på engelsk. Begrenset antall plasser, tildelt etter førstemann prinsippet.
 • Dato for samling: 19. – 23. april 2021
 • Meld deg på ved å fylle ut og sende søknadsskjema til sevika.stensby@inn.no før 1. mars 2021.
 • Se  emnebeskrivelse for mer informasjon.
Søknad 19,95 kB

Kurstittel:  Praksisnær forskning og utviklingsarbeid

 • Ph.d.-program: Alle
 • Dato for samlinger:
 • 20. – 21. januar, 7. – 8. april, 6. – 7. september, innlevering 5. november 2021
 • Studiested: Lillehammer
 • Påmelding via EVU-Web innen 1. desember 2020
 • Se emnebeskrivelse for mer informasjon.

Høstsemesteret 2020:

Dato: 27. - 29. oktober, 1. - 3. desember

Kurstittel: Innovation in private and public sector services

Ph.d.-program: INTOP

Påmelding via NORSI sine hjemmesider.

Spørsmål kan stilles til  Trond.nilsen@inn.no

Beskrivelse: 


Dato: 21. – 24. september

Kurstittel:  Methodological Approaches in Research about Child and Youth Participation and Competence Development
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer

Påmelding via  EVUWeb innen 1. september 2020

Se  emnebeskrivelse for mer informasjon.


Dato: 14. - 18. september

Kurstittel: Forskningsformidling med vekt på audiovisuelle medier

Ph.d.-program: Alle

Studiested: Lillehammer

Påmeldingsskjema finner du ved å klikke her, søknadsfrist 2. september 2020

Klikk her for mer informasjon om kurset


Vårsemesteret 2020:

Dato: 25. – 29. mai 2020

Kurstittel: Vitenskapsteori og forskningsetikk

Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer

Påmeldingmelding via EVUWeb innen 15. april 2020
Se emnebeskrivelse for mer informasjon.


Dato: 20.-24. april
Kurstittel:  Forskningsformidling med vekt på audiovisuelle medier

Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer

Påmelding innen 20. mars. Lenke til påmeldingsskjema finnes i dokumentet som beskriver kurset. (Se bort fra påmeldingsfristen i dokumentet.)


Dato: 2. - 6.mars 2020

Kurstittel:  NVivo - en metode for analyse av kvalitativt materiale i FoU-virksomhet

Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer

Påmelding via EVUWeb innen 14. februar 2020

Emnebeskrivelsen ligger på følgende link:  https://www.inn.no/content/view/full/155126/language/nor-NO

Link til EVUWeb er  https://evuweb.fsweb.no/evuweb/institusjon

 


Høstsemesteret 2019

Dato: 6.-7. mai, 26.-27. august og 2-3. desember 2019
Kurstittel: Praksisnær forskning og utviklingsarbeid
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Første samling i mai på Lillehammer

Påmelding via søknadsweb innen 1. april


Dato: 2. – 6. september 2019
Kurstittel: Teori om barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer

Påmelding skjer via søknadsweb innen 4. august 2019.


Dato: 4.september, 25. september, 9.oktober, 23.oktober, 13.november
Kurstittel: Introduction to Statistical Methods 

Ph.d.-program: Alle
Studiested: Samlinger på Hamar

Påmelding: The maximum number of participants is 16. Applicants will be prioritized in this order: PhD students in our PhD programme in teaching and teacher education, other employees at INN, MA students at INN. MA students should supply a description of their MA project with their application via epost til sevika.stensby@inn.no


Dato: 9.-13. september 2019
Kurstittel: Adaptive Ecological Monitoring (emneansvarlig: Olivier Deveniau)
Ph.d.-program: Anvendt økologi
Studiested: Evenstad

Registrering i Søknadsweb innen 1. september


Dato: 16.-17. september, 15.-16. oktober, 28.- 29. oktober og 6.-7. november 2019
Kurstittel:  C.1 Forskningsmetoder i profesjonsrettede lærerutdanningsfag
Ph.d.-program:  PROFF (Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag)
Studiested:  Hamar

Kurset er allerede fulltegnet. Ved spørsmål, ta kontakt med ph.d.-rådgiver sevika.stensby@inn.no.


Dato: October 29th – 31st, November 5th, and December 3rd – 5th 2019
Kurstittel:  Innovation in private and public sector services (INSEPP)
Ph.d.-program: Alle
Studiested: Lillehammer

Application form: 

 


Tidligere avholdte ph.d.-kurs