Language: NOR | ENG

Praktisk om oppstart

Det er viktig at du kommer raskt i gang med arbeidet!

Høgskolen og ph.d.-programmet skal på sin side sikre en god oppstart ved å tilby støtte og informasjon. 

Etter at du har fått opptak på doktorgradsprogram ved HINN skal du sette deg inn:

  • Høgskolens forskrifter og retningslinjer som gjelder ph.d. Disse finner du her. 
  • Det aktuelle ph.d.-programmets utfyllende retningslinjer.
  • De forskningsetiske retningslinjene som gjelder for ditt fagfelt.

Det finnes ulike ressurser i og utenfor høgskolen som støtter kandidaten i oppstarten av doktorgradsperioden.

Biblioteket tilbyr jevnlig kurs i:

  • opplæring i Endnote
  • søk i databaser
  • publisering

Her kan du bestille individuell veiledning hos Biblioteket.

Følgende ressurs gir god informasjon til ph.d.-kandidater