Language: NOR | ENG

Opptak på program for stipendiater

Ved Ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag (PROFF) foregår tilsetting i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-utdanningen i én og samme prosess. Det vil si at søkeren som får tildelt stillingen også samtidig får opptak på ph.d.-programmet. Tilsettingsprosessen ved PROFF krever derfor oftest at søkeren har laget en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse før tilsetting.

Ved de andre ph.d.-programmene (Anvendt økologi og bioteknologi, Audiovisuelle medier, BUK og INTOP) er tilsetting i stipendiatstilling og opptak på ph.d.-program to atskilte prosesser. Du må først søke på utlyst stipendiatstilling, og deretter søke om opptak til ph.d.-utdanningen. Men det er et vilkår for tiltredelse i stipendiatstillingen at stipendiaten søker om opptak innen tre (3) måneder etter tiltredelse. Dersom det ikke foreligger en opptaksavtale innen seks måneder kan HINN som arbeidsgiver heve arbeidsavtalen.

 Det er fakultetenes/programutvalgene som fatter vedtak om opptak til ph.d.-utdanningen.

Se øvrig opptaksinformasjon