Gjennomføring

Hva er kreves for å gjennomføre en forskerutdanning?

Hva er felles for alle ph.d.-kandidater ved HINN og hva er spesielt for de ulike ph.d.-programmene?

Forskerutdanning er normert til tre års fulltidsstudier og består av:

  • opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng
  • veiledning
  • midtveisevaluering og framdriftsrapportering
  • et forskningsarbeid/ en ph.d.-avhandling

Opplæringsdelen skal også gi trening i faglig formidling. Dette blir ivaretatt ved ph.d.-programmenes organiseringen av seminarer og presentasjoner i løpet av forskerutdanningen. Det forventes også at ph.d.-kandidater legger fram deler av arbeidet sitt på nasjonale og internasjonale konferanser og gjennomfører et utenlandsopphold under doktorgradsutdanningen.

Under de ulike fanene finner du beskrivelser av kravene som er felles for ph.d.-programmene, samt aktuelle skjemaer.