Avslutning

Dette må du huske på før innlevering av ph.d.-avhandlingen: 

  • Opplæringsdelen skal være godkjent før avhandlingen skal sendes til bedømmelse. Les mer om  godkjenning av opplæringsdel her.
  • Ph.d.-leder og veileder skal varlses to måneder før innlevering slik at arbeidet med sammensetning av bedømmelseskomité kan begynne.
  • Gjør deg kjent med formelle krav til ph.d.-avhandling og HINNs maler for ph.d.-avhandling. Se Bibliotekets Resursside for ph.d.-kandidater.
  • Avhandlingen skal være teknisk og språklig gjennomarbeidet ved innlevering. Det kan være en god investering å sette av driftsmidler til profesjonell språkvask og/eller korrektur.
  • Det tar tid å lage en trykkeklar fil og vi anbefaler at du setter av tid til dette avgjørende arbeidet.

Høgskolen arbeider for at det skal gå kortest mulig tid fra innlevering til disputas. Det skal normalt ikke gå mer enn fem arbeidsmåneder fra innlevering til disputas.