Avslutning

Før innlevering

Avhandlingen skal være teknisk og språklig gjennomarbeidet ved innlevering. Det kan være en god investering å sette av driftsmidler til profesjonell språkvask og/eller korrektur. Biblioteket ved HINN kan være behjelpelig med å finne beste mal for avhandlingen (normalt APA eller Harvard). Alle avhandlinger skal også inneholde vitenskapelig sammendrag på norsk og engelsk på ca en side. Les mer om krav til avhandlingen her

Søknad om å få avhandlingen bedømt rettes til ph.d.-utvalget og kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent. Les mer om godkjenning av opplæringsdel her.

To måneder før avhandlingen er klar til innlevering skal ph.d.-kandidat og hovedveileder varsle ph.d.-programmet slik at arbeidet med sammensetning av bedømmelseskomité kan begynne.

Høgskolen i Innlandet bestreber at tiden fra innlevering til disputas er kortest mulig. Det skal normalt ikke gå mer enn fem arbeidsmåneder fra innlevering til disputas.