Language: NOR | ENG

Ph.d.-håndbok

På disse nettsidene er det samlet felles retningslinjer og informasjon til kommende og nåværende ph.d.-kandidater som tas opp på ph.d.-programmene ved Høgskolen i Innlandet. Ph.d.-håndboken tar for seg de viktigste elementene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen fram til disputasdagen.