Language: NOR | ENG

Forskerutdanning (ph.d.)

Doktorgrad (ph.d.) er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. En doktorgrad fra HINN kvalifiserer for videre akademisk karriere og for andre yrker der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenking.

Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid (doktoravhandling).

Høgskolen i Innlandet tilbyr fire ph.d.-studier som leder fram til doktorgrad: