Language: NOR | ENG

Våre artikler i Forskning.no

forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning hvor Høgskolen i Innlandet er medlem.

Forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner om de fleste temaer som berøres av forskning. Høgskolen i Innlandet er medlem i forskning.nos eierforening. 

Publiserte saker fra Høgskolen i Innlandet