Language: NOR | ENG

Forskningsdagene 2019

Symbol Forskningsdagene

Forskningsdagene arrangeres fra 18. - 29. september 2019

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival som i 2019 arrangeres 18. september - 29. september. Under årets Forskningsdager er temaet "Miljø" som åpner for et bredt spekter av aktiviteter og temaer - også i innlandet.

Programmet er under utvikling

Program for Forskningsdagene 2019

Torsdag 13/6

"Spør en smarting om klima og miljø" på Brøttum skole kl. 1000. For elever på 8. og 9. trinn!
Vi varmer opp til høstens festivaldager med en vårlig tjuvstart på programmet. Elever fra niende trinn på Brøttum skole intervjuer forsker Kristin Evensen Gangås om noen av utfordringene rundt klima og miljø. Hva skjer og hva kan vi gjøre? Ny runde med "Spør en smarting" på Brøttum kommer i september. Da om skolemiljø.

Samarbeidspartnere:  Ringsaker bibliotek og Brøttum skole

Onsdag 18/9

Lunsjseminar om framtidige nasjonalparkopplevelser, Dovre folkebibliotek på Dombås kl. 12.00 - 14.00. 
Forskere fra prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) inviterer næringsliv, politikere og befolkning til lunsjseminar. Enkel servering og gratis inngang!

Torsdag 19/9

"Hva vil det si å nasjonalparke?" 
Forskere fra prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) vil ha et arbeidsseminar med lokal ungdom om framtidige nasjonalparkopplevelser i Dovre.

Torsdag 19/9

"Grønne låter", på biblioteket i Brumunddal, kl. 11:30. Gratis inngang!

Maren Aarskog (sang) og Frode Berntzen (gitar og sang) har satt sammen et program hvor den røde tråden er miljø og klima. De framfører låter fra mange forskjellige sjangre og tidsepoker.

Arrangør:  Ringsaker bibliotek

Torsdag 19/9

Grønne forandringer. Foredrag og samtale om bærekraftig utvikling på Moelv bibliotek kl. 1900. Gratis inngang!   
Hvorfor gjør vi så lite når vi vet så mye om klimaendringene? Hva kan få oss "vanlige folk" til å forandre oppførsel slik at vi blir mer miljøvennlige? Forsker og miljøpsykolog Ingeborg Flagstad fra HINN tar i sitt foredrag utgangspunkt i miljøpsykologisk forskning. Hun er utdannet cand.polit. i psykologi fra NTNU og arbeider nå med en doktorgrad ved HINN/UiO med grønne endringer i organisasjoner som tema.

Arrangør: Ringsaker bibliotek

Torsdag 19/9

«Den fantastiske virkeligheten» på Brumunddal bibliotek kl. 1900. Gratis inngang!     
Forsker Stian Torjussen fra HINN samtaler med forfatter Gunnar F. Klinge om «Hva kan gresk mytologi/fantasylitteratur lære oss om livet?». Klinge gav tidligere i år ut ungdomsboka "Veien til nattens ende" som er beskrevet som en fantastisk fortelling om sorg savn og heltemot, i tradisjonen etter Astrid Lindgren, Roald Dahl og J.K. Rowling. I forkant av samtalen presenterer biblioteket relevant skjønnlitteratur.

Torsdag 19/9    

"Forskerkamp" på Cafe Stift i Lillehammer kl. 1900. Gratis inngang!
Vi inviterer til en uhøytidelig formidlingskonkurranse hvor publikum sammen med en fagjury stemmer fra Innlandets beste formidler blant 10 doktorgradsstipendiater fra Høgskolen i Innlandet.

Stipendiatene får hver seg 4 minutter til å presentere sin forskning på en lettfattelig og underholdende måte. Konferansierer er Knut-Øyvind Hagen kjent fra NRK. I juryen sitter prorektor forskning HINN Tomas Willebrand, journalist Sigrun Dancke Skaare fra forskning.no, og komiker Merete Karma Lindstad fra Standup Lillehammer.

Samarbeidspartner: Café Stift

Torsdag 19/9

"Fra Mjøsaksjonen til mikroplast", på Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar kl. 17:30-19:30. Gratis inngang!

Rent vann i Mjøsa er svært viktig for en rekke brukerinteresser, både i innlandsfylkene og nedstrøms innsjøen. Men rent vann er ingen selvfølge! Lurer du på hvordan det står til med Mjøsa, bør du være med når ekspertene fra NIVA gir oss et innblikk i utviklingen av miljøtilstanden fra 1970-tallet og fram til i dag. Påmelding her.

Samarbeidspartner: NITO Hedmark

Lørdag 21/9

For de minste: "Sommerfugleffekten, på Brumunddal bibliotek kl. 11:00 - 14:00. Gratis inngang!
Om små endringer som kan gi store virkninger. Arrangeres som en del av Skaperfest Innlandet.

Program for dagen:

11:00:   Minikino for de minste. Passer for barn mellom 2 og 6 år.

11:00 - 14:00: Verksted med Linda Prine. Vi lager insekter av resirkulert papir for å sette fokus på gjenbruk og artsmangfold. Passer for barn mellom 6 og 12 år. De minste må ha med foresatt.

13:00:   Høytlesning/barnetime. For barn mellom 3 og 6 år.

Arrangør: Ringsaker kommune

Mandag 23/9    

Konferansen "Artistic Research Forum" på HINN, Lillehammer kl. 1000. Krever påmelding
Artistic Research Forum er en konferanse om kunstutdanninger i Norge. Konferansen går over to dager.

Tirsdag 24/9

Konferansen "Artistic Research Forum" på HINN, Lillehammer fortsetter.

Tirsdag 24/9

Konferansen « Framtida er nå» på Hamar kulturhus kl. 1030. Påmelding kreves (frist 30/8)!
Forskningssenteret SePU inviterer sine samarbeidspartnere til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Målgruppe for konferansen er lærere, veiledere, ledere, PP-tjenesten og forskere i barnehage- og skolesektoren. Konferansen går over to dager.

Tirsdag 24/9

"Spør en smarting om skolemiljø" på Brøttum skole kl. 1900. Gratis inngang!
Elever fra tiende trinn på Brøttum skole intervjuer forsker Ingrid Grimsmo Jørgensen om hva som skaper et godt skolemiljø for alle, og om mekanismene rundt inkludering og ekskludering i vennegjengen. Jørgensen er pedagog og jobber ved Høgskolen i Innlandet.

Samarbeidspartner:  Ringsaker bibliotek

Onsdag 25/9

Konferansen « Framtida er nå» på Hamar kulturhus fortsetter.

Onsdag 25/9

"Ytringsfrihet" på biblioteket i Brumunddal kl. 1930. Gratis inngang!
Kan hatske kommentarer og andre personangrep være en fare for demokratiet? Hvordan kan vi ta ansvar for våre meninger - også på sosiale medier? Kommunenes sentralforbund (KS) ga i vår ut en rapport som viser at mer enn 4 av 10 lokalpolitikere har opplevd hat og trusler. Spesialrådgiver Yngve Carlsson fra KS holder en innledning basert på rapporten. Journalist Brynhild Marit Berger Møllersen leder en samtale mellom politikerne Anita Ihle Steen og Lisbeth Hammer Krog.

Arrangør: Ringsaker bibliotek

Onsdag 25/9

"Teologi, etikk og miljøetikk" Boman-seminaret 2019 på Præstgar’n i Snertingdal kl. 1000. Krever påmelding!

Samarbeidspartner: Præstgar’n i Snertingdal

Torsdag 26/9   

"Innlandets forskningskonferanse for helse og sosialvitenskap" på Terningen Arena i Elverum. Krever påmelding innen 1/9!
Målgruppen for konferansen er forskere og helsepersonell.

Samarbeidspartnere: Sykehuset Innlandet og NTNU Gjøvik

Torsdag 26/9

"Å lese på nett" Fagforedrag om godt lesemiljø skaper gode lesere, på Prøysenhuset kl. 12:00 - 15:00. Gratis inngang!
"Å finne fram til informasjonen, og ikke minst å vurdere både innholdet og hvem som står bak en nettside, er en viktig del av lesingen på nett. Man langt fra alle behersker dette.", sier Tove S. Frønes ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun snakker om lesing, kildevurdering og dybdelæring. Etter foredraget blir det gruppearbeid og erfaringsdeling. Foredraget er knyttet til "Prosjekt lesestimulering" i Ringsaker, men er åpent for alle.

Arrangør: Ringsaker bibliotek

Torsdag 26/9

«Fri tid» Felleskap og samhandling, på Brumunddal ungdomsskole kl. 19:00. Gratis inngang!
Et foredrag med Rune Rebne om fellestid og fellesrom i hverdagene, om foreldrerollen, samhandling og mestringsfølelse. Rektor Line Osmo ved Brumunddal ungdomsskole leder møtet. Rune Rebne er fra Brumunddal og er musiker og komponist. Han arbeider som førsteamanuensis i komposisjon og er ph.d.-kandidat ved Norges musikkhøgskole i Oslo. I tillegg er han hopptrener!

Arrangør: Ringsaker bibliotek

Fredag 27/9

"Skole for demokrati" på Brumunddal bibliotek kl. 1300. Gratis inngang!   
Et foredrag ved Emil Sætra. Emil Sætras forskningsinteresse er demokrati og medborgerskap i skolen. Doktorgradsavhandlingen hans handler om kontroversielle spørsmål i undervisningen. Møtet ledes av Guro Kirkerud, ph.d.-kandidat ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet og skolefaglig rådgiver i Ringsaker kommune.

Arrangør: Ringsaker bibliotek

Fredag 27/9    

"Miljøutfordringer på fjellet" på Låven bar på Sjusjøen kl. 1900. Gratis inngang!
Vi inviterer hyttefolk, næringsliv, politikere og andre interesserte til samtale og paneldebatt med forskere og brukere om noen av de miljøutfordringene vi har på fjelldestinasjonene våre. Det være seg utbygging, fortetting, forbruk, beiteproblematikk, estetikk, transport mm. Madeleine Cederstrøm, kjent fra NRK, leder samatlen og debatten, mens Rune Flodström underholder. Låven bar har alle rettigheter!

Samarbeidspartnere: Visit Sjusjøen og Låven bar

Fredag 27/9

Nynorskens miljøklemme - Nynorsk i skolane og lærarutdanninga, auditorium 3, Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar, kl. 10.00 - 15.00. Gratis inngang!

Det er ei stor glede å kunne invitere til det åttande nynorskseminaret på Hamar. Tradisjonen tru er haustseminaret knytt til Forskingsdagane, som i 2019 har temaet "miljø". Nynorskseminaret har som mål å presentere både forsking og konkrete erfaringar frå praksisfeltet frå dei ulike skoleslaga og frå lærarutdanninga. Ein vil også få tips om litteratur og undervisningsopplegg. Seminaret rettar seg mot studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte. Det vil vere 10 minutt til open diskusjon og dialog etter kvart føredrag.

Seminaret er gratis, men vi ber likevel om bindande påmelding sidan vi har tenkt å servere ein enkel lunsj. 
Kontakt/påmelding: Jens Haugan,  jens.haugan@inn.no, tlf. 911 95 432.