Language: NOR | ENG

Velkommen INNafor - Fra fusjon til universitet

Halvannet år etter at høgskolene i Lillehammer og Hedmark fusjonerte til Høgskolen i Innlandet, inviterer vi alle interesserte til våre studiesteder på Evenstad, Elverum, Hamar, Lillehammer og Rena.

Gjennom et rikholdige program vil vi presentere våre ambisjoner for framtiden, våre erfaringer med fusjonsprosessen og gi eksempler på noen av våre forskningsprosjekter.

Sjekk ut programmet på alle studiesteder.

Evenstad 

Evenstad (foto: HINN)

Velkommen til HINN på Evenstad 18. september (foto: HINN)

Tid: Tirsdag 18. september 2018 kl. 1000-1200. Arrangementet utvides med Anne Evenstad-seminar etter en lunsj
Sted: HINN Evenstad

Program:

Kl. 1000-1200 Toastmaster: Instituttleder Torstein Storaas

 • Prorektor samfunnskontakt Jens Uwe Korten ønsker velkommen til HINN
 • Dekan Kristin E. Gangås forteller om Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, med spesielt fokus på Evenstad
 • Professor Harry P. Andreassen forteller om Interreg-prosjektet "Innovasjon for grønn omstilling i skogen"
 • Førsteamanuensis Barbara Zimmermann forteller om Interreg-prosjektet "Grensevilt: Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning"
 • Pause
 • Ola Rostad fra Tretorget forteller om felles prosjekter, blant annet ZEN, Ecoinside og Interreg Baltic Sea Region prosjekt om utvikling av smarte innovasjonssystemer for bioøkonomi i rurale strøk.
 • Senterleder Ole Bakmann presenterer Evenstad vilt- og næringssenter
 • Fem stipendiater presenterer et prosjekt eller ett resultat fra sine prosjekter

Kl. 1200 Gratis lunsj
Kl. 1300 - 1430 Anne Evenstads næringsseminar med toastmaster – Ole Bakmann

 • Tone Lien fra Elverum regionen næringsutvikling om "Airbnb som markedskanal for skogshusvær"
 • Wenche Storli fra Storli gård om "Gårdsmat, øl-produksjon og eksklusiv jakt"
 • Øivind Stende fra Jotun Fishing om "Fiskeguiding og rakfiskproduksjon -  fra studentbedrift til business"
 • Hedmark FK/Øyvind Nordstrand om "Røyoppdrett i Innlandet -  hvorfor og hvordan"

Kl. 1430 – Per Anders Westgård fra Statsbygg om Miljøcampuset Evenstad, ca 30 min inkludert omvisning.

Posterutstilling i lokalene


Lillehammer

Glassgården HINN LIllehammer (foto: HINN)

Arrangementet på HINN Lillehammer vil være i Drotten ved kantina 19. september (foto: HINN)

Tid: Onsdag 19. september 2018 kl. 0900 - 1100
Sted: Drotten (ved kantina) på HINN Lillehammer

Gratis frokostservering

Program:

Etter presentasjonene blir det omvisning i  Idrettsfysiologisk testlab og film - og TV-studioer

Posterutstilling i Glassgården


Hamar

HINN på Hamar (foto: HINN)

På Hamar ønsker vi velkommen INNafor 20. september (foto: HINN)

Tid: Torsdag 20. september 2018 kl. 1230 - 1530
Sted: Auditorium 3 HINN Hamar

Gratis servering av fingermat utenfor auditoriet.

Program:

Kl. 1230-1300: Fingermat og posterutstilling utenfor auditoriet

Kl. 1300-1500:

Kl. 1500 Omvisning


Elverum

HINN Elverum (foto: HINN)

På Elverum møtes vi i høgskolebiblioteket 25. september (foto: HINN)

Tid: Tirsdag 25. september 2018 kl. 0900 - 1100
Sted: Høgskolebiblioteket ved HINN på Elverum

Gratis frokostservering ved kantina

Program:

Posterutstilling i lokalene.


Rena

HINN Rena (foto: HINN)

På Rena ønsker vi velkommen INNafor 27. september (foto: HINN)

Tid: Torsdag 27. september 2018 kl. 1100-1300
Sted: Høgskolebiblioteket på HINN på Rena

Gratis servering

Program:

Posterutstilling i lokalene