Snurrensymbol for Forskningsdagene

Forskningsdagene arrangeres fra 19.-30. september 2018

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival som i 2018 arrangeres 19. september - 30. september. Under årets Forskningsdager er temaet "Oppvekst" som åpner for et bredt spekter av aktiviteter og temaer - også i innlandet.

Program for Forskningsdagene 2018

Tirsdag 18/9

" Fra fusjon til universitet" og Anne Evenstads næringsseminar på Høgskolen i Innlandet på Evenstad kl. 1000 - 1500. Krever påmelding!
Vi ønsker velkommen INNafor på studiested Evenstad i Østerdalen hvor vi får se og høre mer om forskningsvirksomheten der med eksempler fra ulike prosjekter innenfor fagområdene ved Institutt for skog - og utmarksfag. Etter lunsj arrangerer vi det årlige Anne Evenstad næringsseminar med eksterne innlegg fra skog- og utmarksnæringer. Få også med deg omvisning på miljøcampuset Evenstad.

Onsdag 19/9

" Fra fusjon til universitet" på Høgskolen i Innlandet på Lillehammer kl. 0900 - 1100. Krever påmelding!
Vi ønsker velkommen INNafor på studiested Lillehammer onsdag morgen hvor vi sammen med en enkel frokost får se og høre mer om forskningsvirksomheten der. Hele fem fakultet er representert på Lillehammer og vi vil få en smakebit fra et bredt spekter av forskningsprosjekter.

Onsdag 19/9

" Landbruksteknikk i det grønne skiftet" på Høgskolen i Innlandet på Blæstad kl. 1200 - 1500. Gratis adgang!
Forskere ved HINN på Blæstad presenterer ny forskning innen fagområdet landbruksteknikk. Enkel bevertning ved ankomst.

Torsdag 20/9

" Fra fusjon til universitet" på Høgskolen i Innlandet på Hamar kl. 1230 - 1500. Krever påmelding!
Vi ønsker velkommen INNafor på studiested Hamar hvor vi får se og høre mer om forskningsvirksomheten der. Tre fakultet er representert på Hamar og vi vil få en smakebit fra et bredt spekter av forskningsprosjekter. Det blir servert enkel fingermat og omvisning.

Tirsdag 25/9

" Fra fusjon til universitet" på Høgskolen i Innlandet på Elverum kl. 0900 - 1100. Krever påmelding!
Vi ønsker velkommen INNafor på studiested Elverum hvor vi tirsdag morgen sammen med en enkel frokost får se og høre mer om forskningsvirksomheten ved Fakultet for helse - og sosialvitenskap der med eksempler fra ulike prosjekter.

Tirsdag 25/9

" Unge utenfor arbeidslivet" på Litteraturhus Lillehammer kl. 0900 - 1130.
Vi inviterer til Litteraturhus Lillehammer hvor vi vil ta opp temaet om unges utenforskap i arbeidslivet – hvordan forstå og møte det?

Tirsdag 25/9

« Brett eller  blyant?» på Biblioteket i Brumunddal kl. 1300 - 1500. Gratis inngang!
Førsteamanuensis og mediepedagog Anne Mette Bjørgen presenterer ny forskning om bruk av nettbrett i skolen. Etter foredraget leder rektor Line Osmo fra Kylstad skole en samtale mellom Bjørgen og publikum. 

Samarbeidspartnere: Ringsaker bibliotek og Høgskolen i Innlandet med støtte fra Forskningsdagene.  

Tirsdag 25/9

« Spør en smarting om mobbing på nett og mobil» på Moelv skole kl. 1800. Åpent for elever og foreldre fra sjette trinn.
Elever fra sjette trinn på Moelv skole intervjuer forsker Ingrid Grimsmo Jørgensen. Se brosjyre for arrangement

Samarbeidspartnere: Ringsaker bibliotek og Høgskolen i Innlandet med støtte fra Forskningsdagene

Tirsdag 25/9

« Ti råd for å stoppe mobbing» på Moelv skole kl. 1930 - 2130. Gratis inngang!
Forsker Ingrid Grimsmo Jørgensen snakker om hva mobbing er, hvorfor barn og unge mobber hverandre og hva voksne kan gjøre for å stoppe mobbing. Se brosjyre for arrangement

Samarbeidspartnere: Ringsaker bibliotek, Moelv skole og Høgskolen i Innlandet med støtte fra Forskningsdagene.

Onsdag 26/9

" Når begynnelsen er vanskelig …" i auditoriet på Sykehuset Innlandet i Lillehammer kl. 0830 - 1530. Krever påmelding!
Seminar om foreldrestøtte og barnevern i graviditet, barsel- og nyfødtperioden for å dele kunnskap, og å øke bevissthet om problemer og muligheter for å utvikle bedre faglige og tverrfaglige praksiser rundt gravide, foreldre og nyfødte hvor det er store barnevernbekymringer og hjelpebehov.

Samarbeidspartnere: Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet

Onsdag 26/9

« Det en vet bør en ha vondt av» på Biblioteket i Brumunddal kl. 0830 - 1000. Gratis inngang!
Hva innebærer det å være profesjonell yrkes-utøver? Guro Kirkerud er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Oslo Met og skolefaglig rådgiver i Ringsaker kommune. På dette frokostmøtet deler Guro Kirkerud noen tanker om det å være profesjonell kommunearbeider. Se brosjyre for arrangement

Samarbeidspartnere: Ringsaker bibliotek og Høgskolen i Innlandet med støtte fra Forskningsdagene.

Onsdag 26/9

" Thorleif Boman (1894-1978) – residerende kapellan i Snertingdal og verdenskjent fagteolog" på Præstgar'n kl. 1000 - 1430. Krever påmelding!
Velkommen til seminar om Thorleif Boman, den mest berømte beboeren i Snertingdal prestegård. Boman skrev en avhandlng hvor han sammenlignet hebraisk og gresk språk og tenkning. Den ble en internasjonal bestselger på tysk og engelsk, er oversatt til en rekke språk, og kraftig kritisert i ettertid.

Samarbeidspartnere: Præstgar'n, OsloMet og Høgskolen i Innlandet

Torsdag 27/9

" Fra fusjon til universitet" på Høgskolen i Innlandet på Rena kl. 1100 - 1300. Krever påmelding!
Vi ønsker velkommen INNafor på studiested Rena hvor vi får se og høre mer om forskningsvirksomheten ved Handelhøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi - og samfunnsvitenskap der med eksempler fra ulike prosjekter.

Torsdag 27/9

« Lesningens verdi» på Biblioteket i Brumunddal kl. 1300 - 1500. Gratis inngang!
Doktorgradsstipendiat ved HINN Marit Elise Lyngstad snakker om «Litteraturens rolle i engelskfaget», mens høgskolelektor ved HINN Therese Garshol Syversen snakker om «Litteratur og følelsesutvikling». Se brosjyre for arrangement

Samarbeidspartnere: Ringsaker bibliotek og Høgskolen i Innlandet med støtte fra Forskningsdagene.

Torsdag 27/9

« Bærekraftig utvikling i skolen – tverrfaglig arbeid og fagfornyelsen» i Kulturhuset i Hamar kl. 1900 - 2100. Krever påmelding!
Velkommen til et interaktivt seminar som vil kunne gi deg inspirasjon, økt kunnskap, kompetanse og refleksjon omkring hvordan arbeide med bærekraftig utvikling i skolen. Ny læreplan løfter frem bærekraftig utvikling som et sentralt tema for tverrfaglig arbeid i fremtidens skole.

Torsdag 27/9

"Innlandets forskningskonferanse for helse- og sosialfag" på NTNU i Gjøvik, Campus Kallerud kl. 1600. Krever påmelding!
Den årlige Innlandskonferansen har som formål å styrke samarbeidet om helse- og sosialfaglig forskning og skape grunnlag for felles prosjekter. Under konferansen blir det også utdelt priser for årets vitenskapelige publikasjoner innen helseforskning foregående år.

Samarbeidspartnere: NTNU Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet

Torsdag 27/9

" Å dykke etter sjøhester" på Ringsaker bibliotek i Brumunddal kl. 1900-2000. Gratis inngang!   
Journalist og forfatter Hilde Østby tar oss inn i hukommelsens verden. Sammen med søsteren Ylva som er nevropsykolog har hun skrevet "Å dykke etter sjøhester" - en bok om hukommelse. Arrangementet er en del av programmet "Oppvekst i en digital tid" som arrangeres av Ringsaker bibliotek i samarbeid med Høgskolen i Innlandet med støtte fra Forskningsdagene. Se brosjyre for arrangement

Fredag 28/9

" Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga" på HINN i Hamar kl. 1000-1500. Gratis, men krever påmelding!
Nynorskseminaret har som mål å presentere både forsking og konkrete erfaringar frå praksisfeltet frå dei ulike skoleslaga og frå lærarutdanninga. Ein vil også få tips om litteratur og undervisningsopplegg. Seminaret rettar seg mot studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte.