Forskningsdagene 2017

Symbol Forskningsdagene

Høgskolen i Innlandet har en rekke arrangement i både Hedmark og Oppland under Forskningsdagene 2017.

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival som i 2017 arrangeres 20. september - 1. oktober. Under årets Forskningsdager er temaet "Verdier" som åpner for et bredt spekter av aktiviteter og temaer - også i innlandet.

Program for Forskningsdagene 2017 (med forbehold om endringer)

Fredag 22/9
" Collaborative Learning for Sustainable Living – creating discourse and reflection on values" på Høgskolen i Innlandet på Hamar kl. 1430 - 1630. Gratis inngang!
Join in an active dialogue about the role education plays in values-based learning, and explore how active learning approaches can create opportunities for reflection, conversation and collaborative redefining of values.

Drawing on a series of case studies on Education for Sustainable Living, researchers from the Center for Collaborative Learning for Sustainable Development at INN University will explore with you key educational practices that facilitate transformative learning.

Fredag 22/9
" Forskerkamp" på Hamar Teater kl. 1800-2000.
Vi inviterer til en uhøytidelig formidlingskonkurranse hvor publikum sammen med en fagjury stemmer fra Innlandets beste formidler blant doktorgradsstipendiater fra Høgskolen i Innlandet og Sykehuset Innlandet.

Stipendiatene får hver seg 4 minutter til å presentere sin forskning på en lettfattelig og underholdende måte. Konferansierer er Madeleine Cederstrøm og Knut-Øyvind Hagen. I juryen sitter rektor HINN Kathrine Skretting, kunstner og regissør Hilde Gustava Ovesen, og journalist i forskning.no Eivind Torgersen.

Mandag 25/9
" Tre forskningsdager ved Terningen Arena" på Høgskolen i Innlandet på Terningen Arena i Elverum kl. 1000 - 1400.
Aktivitetsløype. Med bamsesykehus, bamsetannpleie, lek og lær og smatt og smak! Kun for inviterte barnehager

Mandag 25/9
" Sannhet under press - En dag om sannhet og åpenhet, løgn og usannheter" på Ringsaker bibliotek i Brumunddal kl. 0830, 1100 og 1900. Gratis inngang!
Humanistiske verdier som sannhet og åpenhet trues av «falske nyheter» og «alternative fakta», det vil si løgn og usannheter. Hvordan påvirker dette oss? Hvilken trussel utgjør dette for demokratiet? Tre ulike arrangement tar opp tema. Arrangementet er støttet av Norges Forskningsråd og Hedmark fylkesbibliotek.

Mandag 25/9
" Åpent temamøte: Antibiotikaresistens" på Høgskolen i Innlandet på Hamar kl. 1730 - 2000. Gratis inngang!
Antibiotikaresistens anses som en global trussel mot vår helse. Bakterier som vi tidligere kunne slå ut med antibiotika kan bli livstruende. Hva kan vi gjøre for å redusere eller reversere resistensen og unngå skrekksenarier?

Mandag 25/9
" Ansvarlig velvære - innspill fra beboere i europeiske økolandsbyer" på Litteraturhus Lillehammer kl. 1900. Gratis inngang!
Forsker Anne Bregnballe har intervjuet beboere i europeiske økolandsbyer i årene 2014 - 2016 og inviterer til samtale og diskusjon rundt spørsmålene hva som får mennesker til å bosette seg i en økolandsby? Hvordan utfordrer deres verdier dominerende oppfatninger av et godt liv og et godt samfunn? Og kan dette være viktige innspill i offentlighet og politikk?

Samarbeidspartnere: Litteraturhus Lillehammer og Høgskolen i Innlandet

Tirsdag 26/9
" Tre forskningsdager ved Terningen Arena" på Høgskolen i Innlandet på Terningen Arena i Elverum

  • Kl. 0900 - 1100: Inspirasjonsseminar for masterstudenter. Lukket arrangement.
  • Kl. 1200 - 1230: Testlab idrett: Presentasjon av prosjektet "VR og friluftsaktiviteteter: Naturopplevelser i virtuell virkelighet: utvikling og validering av et innovativt konsept innen friluftsaktivitet- og helsefremmingsforskning". Åpent for alle.
  • Kl. 1230 - 1300: Testlab idrett: Deltakere kan prøve VR-utstyr. Åpent for alle.
  • Kl. 1300 - 1400: EON-lab: Presentasjon av VR/AR-utstyr. Førstemann til mølla.

Tirsdag 26/9
" Hvordan ville Norge og verden vært uten Luther?" i auditorium C på Høgskolen i Innlandet i Lillehammer kl. 1900 - 2100. Gratis inngang!
I forbindelse med 500-års markeringen for den lutherske reformasjonen i år er det grunn til å se nærmere på hva den har betydd for oss i dag. Er det noen sammenheng mellom reformasjonstidens ideer og det moderne norske velferdssamfunnet? Enn videre; hva har reformasjonen betydd for land i andre deler av verden som har hatt påvirkning fra protestantisk kristendom gjennom misjon og bistandsarbeid? Dette er tema i programmet på dette folkemøtet. Det blir også en markering av 150-årsdagen for Lars Skrefsruds etablering av Santalmisjonen, som i dag er del av Normisjon.

Samarbeidspartnere: Utvalget for Samarbeid menighet og misjon i Hamar bispedømme og Høgskolen i Innlandet.

Tirsdag 26/9
" Nytenkning i innlandskommunene – å skape merverdi gjennom samarbeid på tvers?" på Scandic Victoria hotell, Lillehammer kl. 0930 - 1400. Krever påmelding.
KS, Høgskolen i Innlandet ved Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT), Østlandsforskning og Senter for omsorgsforskning inviterer innlandskommunene til en åpen møteplass under Forskningsdagene 2017. Intensjonen er å utveksle og utvikle ideer om innovasjon- og forskningsprosjekter på tvers av praksisfelter i kommunene og forskningsmiljøer. Vi skal både informere om pågående prosjekter og ha idedugnad for nye prosjekter.

Alle innlandskommunene er invitert til arrangementet. Påmelding til martin.skramstad@ks.no.

Onsdag 27/9
" Tre forskningsdager ved Terningen Arena" på Høgskolen i Innlandet på Terningen Arena i Elverum

  • Kl. 0945 - 1330: Mat fra naturen - utstilling og smaksprøver i Vestibylen. Åpent for alle
  • Kl. 1000 - 1200 Auditorium 1: Foredrag: "Sosiale ulikheter i oppvekst og reproduksjon av ulikheter. Levekårsutsatte barnefamilier og hverdagsliv: Fakta og tiltak" ved sosionom og sosiolog Karin Gustavsen. Åpent for alle.

Onsdag 27/9
" Lutherske verdier - norske verdier?" i auditorium 3 på Høgskolen i Innlandet i Hamar kl. 1015 - 1500. Gratis inngang!
I år er det 500 år siden Martin Luther sendte sine 95 teser til den katolske kirken, en handling som markerer starten på reformasjonen og den protestantiske kirken. Denne begivenheten markeres under Forskningsdagene med et seminar om norske og lutherske verdier ved Høgskolen i Innlandet på Hamar.

Samarbeidspartnere: Anno museum Domkirkeodden, Hamar biskop og Høgskolen i Innlandet.

Onsdag 27/9
« Storfe på skogsbeite» på Høgskolen i Innlandet på Blæstad kl. 1230-1300. Gratis inngang!   
Foredrag av stipendiat Morten Tofastrud om habitatvalg og beiteatferd hos kjøttfe på skogsbeite og disse faktorenes betydning for dyras tilvekst i beiteperioden.

Ondag 27/9
" Bokkveld om Martin Luther" på Gravdal bokhandel i Hamar kl. 1800. Gratis inngang!
Vi inviterer til bokkveld om 1517, reformasjonen og munken som trosset keiser og pave, på Gravdahl bokhandel i Hamar. Forfatter Atle Næss intervjues av professor Anders Aschim. Atle Næss har tidligere blant annet skrevet kritikerroste biografier om Galileo Galilei og Edvard Munch, og historiske romaner om apostelen Paulus og maleren Caravaggio.

Arrangementet er en del av reformasjonsjubileet på Hamar.

Onsdag 27/9
Foredrag " 10 råd for å stoppe mobbing" på Lillehammer videregående skole avd. sør kl. 1800 - 1930. Gratis inngang!
Pedagog Ingrid Grimsmo Jørgensen har i en årrekke reist rundt i hele landet og holdt foredrag om hvordan forbygge og bekjempe mobbing. Nå er turen kommet til Lillehammer. Under Forskningsdagene gir hun oss 10 gode råd for hvordan vi som foreldre, lærere, barnehagelærere og ledere kan bygge trygge barnehage - og skolemiljøer for barn og unge

Samarbeidspartnere: Lillehammer videregående skole og Høgskolen i Innlandet

Torsdag 28/9    
" Innlandets Helseforskningskonferanse" på Honne hotell og konferansesenter på Biri kl. 0900 - 1600. Påmelding.
Formålet med konferansen er å styrke samarbeidet mellom institusjonene om helseforskning og skape grunnlag for felles prosjekter.

Samarbeidspartnere: Sykehuset Innlandet, NTNU Gjøvik og Høgskolen i Innlandet.

Torsdag 28/9
Standen " Ta en verditest" i Glassgården på Høgskolen i Innlandet på Lillehammer kl. 1000 - 1300.
Har du et dilemma? Kanskje dine verdier kan hjelpe deg. Psykologene på Høgskolen i Innlandet hjelper deg. Kom til vår stand ved Holleywodtrappa, og finn ut hvordan det står til med dine verdier. Du får tilbakemelding der og da. William Montgomery er psykolog og har studert hvordan verdiene påvirker valg vi tar i sin ph.d. Ingeborg Flagstad holder på med ph.d. i miljøpsykologi og ser på hvordan verdier i bedrifter påvirker miljøvalg.

Fredag 29/9
Seminaret " Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga" i auditorium 2 på Høgskolen i Innlandet i Hamar kl. 1000 - 1500. Gratis, men krever påmelding.
Nynorskseminaret har som mål å presentere både forsking og konkrete erfaringar frå praksisfeltet frå dei ulike skoleslaga og frå lærarutdanninga. Ein vil også få tips om litteratur og undervisningsopplegg. Sjå program

Samarbeidspartnere: Hamar dialekt- og mållag og Høgskolen i Innlandet.

Fredag 29/9
" Verdier på fjellet" på Låven bar på Sjusjøen kl. 1900 - 2030. Gratis inngang!
For tredje år på rad innleder vi høstferien med miniforedrag på Sjusjøen fra fem innlandsforskere:

Etter fordragene åpner vi for diskusjon. Låven bar er åpen for servering!

Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, Destinasjon Sjusjøen, Låven Bar og Høgskolen i Innlandet

14. september - 4. november
Utstillingen "Dyr du skulle ønske ikke fantes" fra Doktor Proktor og Jo Nesbøs fantastiske univers i kjelleren på Hamar kulturhus.
I forbindelse med tredje boken i Jo Nesbøs serie om Doktor Proktor, lagde Naturhistorisk Museum og Aschehoug en fantastisk utstilling for alle barn i alderen 5 til 105 år! Ustillingen ble meget populær og ble sett av over 220 000 personer! Siden sommeren 2013 har utstillingen vært på rundtur i Norge og nå er turen kommet til Innlandet og Hamar.

Du vil få nærkontakt med fantasidyr og -vesener som til nå har vært uoppdaget og skjult for offentligheten. Med god grunn, for mange av dem er ganske så gufne: som den enorme rotte-etende mongolske vannrotta (som visstnok holder til i Oslos kloakksystem), den utspekulerte Rev Constrictor, den grusomme og tre meter høye Månekameleonen (som drømmer om verdensherredømme) – og mange flere.